Det blir vernissage, regnbågslopp, sagostund, dans, musik, kanotprideparad, och tal av Barbro Westerholm. Dessutom kan man köpa regnbågsbakverk i Wilmars Bagarbod.
Henrik Estander, Pridegeneral för Loos Pride, initierade redan 2019 Järvsö Pride efter att regnbågsflaggan skändats två gånger på en kommunal besöksanläggning i kommunen.

– För mig är det viktigt att alla har möjlighet att bo, leva och verka på den plats som man själv valt. Allas lika rätt och värde gäller överallt och då måste man finnas överallt. Varför stanna i Järvsö när man kan fortsätta till fler orter? Så nu blir det ett Loos Pride i samband med Loosveckan i sommar.

I Loos med omnejd bor bara 508 personer, men Loosveckan är populär och lockar besökare från hela landet.
– 70 procent av besökarna är från annan ort under Loosveckan, så ett Loos Pride kommer att uppmärksammas av så många fler än enbart de boende i Loos-Hamra socken. Men det viktigaste är inte antalet deltagare, utan att frågorna som Pride tar upp manifesteras och diskuteras. Att vara hbtq-person i Ljusdals kommun är som på många andra ställen kontrastrikt. Alla är olika och har olika bakgrunder, erfarenheter och kunskaper – ena dagen möter du personer där allas lika rätt och värde är en självklarhet och andra dagen kan du möta personer som är mindre accepterande av olikheter.
Varför är det viktigt med Pride?
– Varje människas rätt till sitt eget liv, sin egen kärlek, sina egna val är oinskränkbara. I tider där hbtq-personers frihet begränsas och mänskliga rättigheter upphör att vara en självklarhet måste varje människa engagera sig för att upprätthålla de värden som vårt samhälle bygger på. Vi har i eventgruppen knackat dörr hos alla som äger en flaggstång för att be att få hissa regnbågsflaggan hos dem under Loosveckan, och i byn har alla utom en har sagt ja till flaggning med regnbågsflaggan. Det värmer.
Loosveckan arrangeras av Loos byaråd tillsammans med föreningslivet och förslaget att göra ett Loos Pride under denna traditionsrika bygdevecka föll direkt i god jord hos byarådet, berättar Henrik Estander.
En av punkterna under veckan är en kanotparad.
– Den nye föreståndaren vid UNESCO:s världsarv, Fågelsjö gammelgård, Gisen Janis, kom med idén kanotparad. En idé som ju är perfekt en covid-sommar som denna. Ett antal kanoter finns att tinga i Fågelsjö, och vi uppmanar alla att ta med flaggor, banderoller och så vidare på sin kanot. Ett riktigt häftigt event, troligen världspremiär för en Prideparad på kanot.
Vilken är din favoritpunkt i programmet?

– Det är såklart konstutställningen med temat ”Under samma regnbåge”! Eleverna i Loos skola har deltagit i en tävling som arrangerades av Diskrimineringsbyrån Gävleborg där eleverna tog fram förslag på logotyp till Loos Pride. Nästan alla elever från förskolan till och med årskurs 9 deltog och Alexandra Nilssons regnbågsfärgade nickelmonument vann och kommer att finnas lite överallt i samband med Loos Pride. Nickeln hittades ju här i Loos för 270 år sedan och i år firar nickelmonumentet mitt i byn 50 år. Det var extra kul att få till ett samarbete med Loos skola, som arbetar systematiskt med likabehandling och ickediskriminering.

Vem är du, berätta lite om dig?
– När jag flyttade ifrån min hemort Ljusdal, gjorde jag det med en förhoppning om att finna mig själv. Det gjorde jag också, delvis. Arbete och studier i Stockholm, Gotland och Uppsala har präglat mig, inte minst när det kommer till alla människors lika värde. Det var däremot när jag flyttade hem igen, som jag verkligen uppskattade allt det jag upplevt under uppväxten på min hemort. Det ska vara möjligt att leva, bo och verka i hela landet och då krävs det att hela landet välkomnar alla individer, i storstad liksom på landsbygd. Att få vara delaktig i att arrangera Pride här hemma ligger helt i linje med det här engagemanget, eller som slogan för Loos Pride lyder: ”Under samma regnbåge”.

loos.se