Under fredagen blev det turbulens redan innan RFSLs kongress startar på lördagen. Valberedningens förslag till ny styrelse, där nuvarande förbundsordförande Deidre Palacios inte ingått, får efter att deras förslag till nya ordförande Jorge Maria Londoño, valt att hoppa av kandidaturen, nu arbetas om.

I ett uttalande på valberedningens egen sida skriver de.

Jorge Maria Londoño meddelade valberedningen under fredagseftermiddagen att den drar tillbaka sin kandidatur som ordförande för RFSL:s förbundsstyrelse. Detta på grund av en oförutsedd privat situation som den ser kommer att hindra den från att ha fullt fokus på organisationen just nu

Till QX säger valberedningens sammankallande, Felix Lekare, att de arbetar för att presentera ett förslag.

– Det har uppstått en diskussion om erat förslag, hur resonerar ni kring ert förslag till ny förbundsstyrelse?
– Vi har denna gång valt en mer strategisk styrelse än tidigare som vi ser att förbundet är i behov av just nu, svarar Lekare.

– Hur menar ni med mer strategisk?
– Vi har presenterat en styrelse som till skillnad från förut inte sammansatts av personer med specifika kunskaper på olika specialområden. Istället presenterar vi en styrelse som har erfarenhet av att engagera, leda och motivera en medlemsrörelse. Och som även har erfarenhet av att leda en stor medlemsrörelse, kansli, insamlingsstiftelse och bolag som en förbundsstyrelse behöver förvalta och utveckla. Sakkunskaperna menar vi finns i medlemsrörelsen och på kansliet där förbundsstyrelsen kommer hämta in dessa.

RFSLs kongress är i år helt digital och inleds i helgen med en kongresskola och diskussioner för att tas upp igen nästkommande helg. Valet av ny förbundsstyrelse sker enligt planen den 30 oktober.