Veckan innan RFSL:s kongress blev tumultartad då valberedningens förslag till ordförande hoppade av. Men redan innan hade diskussionen varit hård på nätet.

Den digitala kongressen har pågått under helgen och kommer att fortsätta nästa helg.

Transaktivisten och styrelseledamoten i RFSL-Örebro Liv Emanuelle Söderberg, gjorde en genomgång av valberedningens förslag och kom fram till att det inte uppfyllde stadgarna om mångfald. Hon menade att förslaget var Stockholmscentrerat samt att det dominerades av personer med vithets- cis- och heteroprivilegier. Hon kritiserade även att ett av förslagen är en person som är närstående till en anställd på förbundet och är ordförande för en branschorganisation för inkassoverksamhet, vilket Liv Emanuelle uppfattar som provocerande mot ekonomiskt utsatta medlemmar. Dessutom var Liv Emanuelle mycket kritisk till att en av de föreslagna är riksdagsledamot för Vänsterpartiet och arbetar aktivt för att skärpa sexköpslagen, vilket går emot RFSL:s ställningstagande i frågan.

Hon skickade ut sin genomgång av förslaget på avdelningsmejlen och la upp den i en intern facebookgrupp för RFSL-aktivister.

Som reaktion på detta raderades inlägget i facebookgruppen och kommunikationschefen skrev ett långt inlägg där det bland annat framfördes att det inom RFSL finns en tradition att endast propagera FÖR kandidater och inte kritisera föreslagna personer. Inlägget bestod också av en lång rad regler och lagar som inlägget sas ha brutit mot.

Förbundsstyrelsen fick därefter ett uteslutningsärende som resulterade i att Liv Emanuelle Söderberg uteslöts ur RFSL. Enligt stadgarna är det förbundsstyrelsen som tar uteslutningsbeslut som kan initieras från avdelningarna. I beskedet om uteslutning finns inte enbart kritik mot Liv Emanuelles mejl utan även information om en polisanmälan som ska ha gjorts mot henne efter ett medlemsmöte som hölls efter att hon skrivit sitt inlägg. Enligt Liv Emanuelle ska polisanmälan handla om ofredande. Hon vet dock inte vem som hon påstås ha ofredat.

QX har intensivt försökt få såväl RFSL Örebro som RFSL:s förbundsstyrelse att kommentera det som har hänt men har fått svaret att man inte kommenterar medlemsärenden.

En utesluten person har rätt att överklaga till kongressen. QX har dock fått informationen att ärendet inte kommer att tas upp förrän kongressens sista dag nästa söndag, vilket alltså innebär att Liv Emanuelle inte kan delta i kongressen.

När QX talar med Liv Emanuelle Söderberg beskriver hon det möte som hon uppfattat ska ha lett till polisanmälan. Enligt henne var det ett medlemsmöte där sex av sju styrelseledamöter och tre medlemmar deltog. Alla satt med coronaavstånd och Liv Emanuelle reste sig aldrig upp och kom aldrig nära någon. Hon använde inga svordomar, men hon var arg. Hon ville att mötet skulle diskutera kongressen och vilka frågor som Örebro skulle driva.

Liv Emanuelle är kritisk till den nyordning som införts då valberedningen inte längre presenterar kandidaternas levda erfarenhet av marginalisering i hbtqi-communityt. Istället har valberedningen föreslagit flera kandidater som Liv Emanuelle uppfattat som stående utanför RFSL.

– Jag har inte fått ta del av RFSL Örebros incidentrapport eller polisanmälan, säger Liv Emanuelle till QX. Men det sägs att de har påstått att jag har använt någons dödnamn. Det är en absurd anklagelse mot mig som transaktivist, självklart skulle jag aldrig göra något sådant. Dessutom sägs att jag ska ha uttalat hot. Inte ett hot, utan flera.

– Det jag har sagt är att de kommer att få en överraskning på kongressen. Överraskningen var att jag tänkte kandidera till förbundsstyrelsen. Jag förstår heller inte hur man kan bli rädd för vad jag skulle kunna hitta på framför skärmen, det är ju trots allt en zoom-kongress.

Är det något du ångrar med brevet du skrev?
– Ja, jag skulle ha formulerat mig tydligare, att det var sammansättningen av ledamöter som är problemet och inte enskilda kandidater. Det är inte orimligt att ha heterorelationer och sitta i styrelsen, men ska det vara majoriteten?

– Jag grämer mig också över att jag slarvade med formuleringarna i den statistiska sammanställningen. Det borde ha stått: Antal som jag läser som personer med utomeuropeiskt ursprung. Representationen var ju mycket bättre på den punkten och det var inte min avsikt att förminska kandidaternas erfarenhet av rasifiering.
–Det jag egentligen vill är ju att det inte ska vara hemligt vilken könsidentitet eller sexuella läggning de har. Jag har dock inte hängt ut någon, jag har inte ens några sådana uppgifter om de föreslagna.

Liv Emanuelle har under tre år varit sammankallande för transcommunityt i Örebro och hon har bland annat påbörjat en utbildning i suicidprevention finansierad av RFSL. Nu har hon fått veta att hon inte ska få slutföra den utbildningen.

– Jag är i chock över det här och känner stor sorg. Jag upplever det som att jag har blivit utsatt för ett karaktärsmord. Jag förstår inte varför kommunikationschefen behöver trycka till mig så offentligt, det hade väl räckt att radera mitt inlägg? Jag är ledsen över att de föreslagna känt sig kränkta men om man ställer upp i val i Sveriges största HBTQI-organisation så tänker jag man bör vara beredd på att bli granskad, avslutar Liv Emanuelle Söderberg.