Jörn Svensson blev som riksdagsman för Vänsterpartiet Kommunisterna, dagens Vänsterparti, under tidigt 70-tal en av de som hårdast drev på för att juridiskt och socialt påverka homosexuellas livssituation.

Den första riksdags-motionen där Jörn Svenssons namn finns med skrev 1973 där även dåvarande partiledaren C H Hermansson ville se en könsneutral samlevnadsbalk ersätta äktenskapslagstiftningen.

Jörn Svensson blev tidigt intervjuad i dåvarande homotidningen Revolt och medverkade vid alla de första Homosexuella Frigörelseveckorna. Han blev respekterad av politiska motståndare för sitt engagemang för homosexuellas rättigheter. Årligen delas ett pris ut i hans namn av Vänsterpartiet där HBTQ-personer och rörelser prisas.

Jörn Svensson föddes 1936 i Fredriksberg i Danmark, var riksdagsledamot mellan åren 1971 till 1988 och ledamot av Europaparlamentet 1995 till 1999, blev 1985 samboende med den socialdemokratiske politikern Margareta Winberg och de gifte sig 2008. Han skrev en lång rad böcker om politik och var erkänd som talare. I ett tal vid Homosexuella Frigörelseveckan 1979 sa han i ett citat som även finns med i Jonas Gardells bok Torka aldrig tårar utan handskar:

”Mänsklig kärlek kan ha många uttrycksformer. Den kan vara våldsam och passionerad. Den kan vara stillsam och anspråkslös. Den kan vara jublande och tragisk. Den kan vara vånda och lidande. Den kan vara patetisk och till och med en smula löjlig. Men en sak kan den aldrig vara. Den kan aldrig vara skamlig.”

Efter demonstrationen året innan var han huvudtalare.

I en kommande bok av musikern Jan Hammarlund, som är en av dem som mottagit Jörn Svensson-priset, citeras andra tal vid Frigörelseveckorna:

”Förtrycket av homosexuella är en stor fara för demokratin och dess utvecklingsmöjligheter… Människor har i alla tider kämpat mot förtryck av skilda slag – de har kämpat för sin sociala, ekonomiska och rättsliga frigörelse – men den kampen har alltid på något sätt förblivit begränsad, tappat i kraft ifall den inte också har omfattat den sexuella frigörelsen. Förtryckare i alla länder och i alla tider har på något sätt instinktivt förstått detta och därför har de alltid inriktat sig på att få människor att skämmas för sin sexualitet och där de har lyckats med det har den mänskliga frigörelsen också förblivit halvhjärtad, där har den saknat viktiga moment.”

I den kommande boken beskriver Jan Hammarlund Jörn Svensson som ”den klassiska gamla marxisten med djupa politiska insikter. Han uttryckte sig nästan med 1800-talsspråk men det fanns inget föråldrat eller konservativt hos honom, tvärtom.”

Jörn Svensson lämnar efter sig Margareta Winberg samt tre barn och tre bonusbarn.