För tredje året i rad har Financial Times undersökt hur bra anställda uppfattar sina arbetsgivare inom jämställdhet av könsfördelning, etnicitet, ålder, funktionsvariationer och öppenhet för alla former av sexuell läggning. Undersökningen utfördes av Statista och omfattar 850 europeiska företag där mer än 100 000 anställda har deltagit.

Bland de svenska företagen som lyfts fram som bra på jämställdhet toppar Essity följt av Alfa Laval och Volvo Car Group på delad andra plats. För att se hela listan som visar vilka resultat de undersökta svenska företagen fick tryck här. Nedan följer topp tio placeringarna.

  1. Essity (25 plats internationellt)
  2. Alfa Laval, Volvo Car Group (94, respektive 97 plats internationellt)
  3. Ericsson (104 plats internationella)
  4. Swedavia Airports (106 plats internationellt)
  5. Husqvarna, Scania, SJ (128 plats internationellt)
  6. Epiroc, Swedbank (135 plats internatonellt)
  7. Swedish Match (156 plats internationellt)
  8. Atlas Copco (157 plats internationellt)
  9. MAX Hamburgare, Rusta (170 respektive 171 plats internationellt)
  10. Scandic Hotels (178 plats internationellt)

IKEA som är registrerat i Nederländerna, hamnar på plats 9 internationellt. Före IKEA ligger franska Hermès på plats 1 följt av Giorgio Armani (Italien), Infineon (Tyskland), Expedia (Storbritannien), Ahorramas (Spanien), Salling Group (Danmark), DNB (Norge) och Microsoft (USA).