Efter över tio år som lärare tackar Russel Ball från Michigan, USA, för sig. Droppen som fick 43-åringens bägare att rinna över var när skolledningen begärde att han tog ner Prideflaggan från sitt klassrum.

Ball, som själv är bisexuell, säger att det skulle vara att gå emot allt han står för.

– Jag sa nej, jag tänker inte delta i förtrycket av en redan marginaliserad grupp som jag själv tillhör. Prideflaggan står för kärlek, inkludering och jämlikhet. Det är saker som borde vara närvarande i varje klassrum över hela landet. Genom att ombes ta ner den känns det som att jag ogiltigförklaras, och att jag inte hör hemma. Och det är inte ett budskap jag vill ge mig själv eller mina elever, säger han och fortsätter:

– För att oavsett sexuell läggning eller könsidentitet så hör du hemma, du spelar roll och du har alltid en plats i den här världen.

Se Russel Balls känslosamma video om varför han lämnat sitt jobb nedan.