Under onsdagen utsågs den gröna parlamentarikern och parlamentariske statssekreteraren Sven Lehmann till ”Queer-Beauftragte der Bundesregierung”. Det innebär att han av den tyska regeringen får i uppdrag att bevaka och driva hbtq-frågor, eller som det sammanfattas i Tysklands regering, ”queer”-frågor.

Lehmann är idag ”parlamentarisk statssekreterare” för tyska familjeministern Anne Spiegel på vars bord frågor som rör familj, ungdom, kvinnor och äldre ligger.

– Att denna post nu skapats visar hur viktig frågan om mångfald är för den tyska regeringen sa Lehmann idag enligt citat från nyhetssajten queer.de.

– Baserat på principen om självbestämmande kommer den nya federala regeringen att föra en progressiv queerpolitik och även anpassa familjepolitiken till den sociala verkligheten för olika typer av familjer, sa han vidare och framförde förhoppningen om att Tyskland skall bli föregångare i kampen mot diskriminering.

I höstas presenterade regeringskoalitionen bestående av SDP (socialdemokrater), De Gröna och FDP (Liberaler), ett gemensamt handlingsprogram för perioden 2021-2025 där även frågor om att stärka hbtqi-personers livsvillkor i Tyskland lyftes.

I programmet anges 70 miljoner Euro per år avsättas för att stötta förbundsländernas arbete med information i skolor och med ungdomar, förbättringar för hbtqi-seniorer, mångfald i arbetslivet specifikt då medelstora företag och den offentliga sektorn. I planen utlovas även stöd till det federala arbetet mot diskriminering och för likabehandling och att säkra den federala verksamheten med hbtqi-frågor genom Bundesstiftung Magnus Hirschfeld.

Handlingsplanen, som nu Sven Lehmann är satt att förverkliga, innefattar även skärpning av straff för hatbrott baserat på könsuttryck och identitet liksom sexuell läggning och att dessa brott skall registreras separat av den federala polisen. Regnbågsfamiljers likställdhet lyfts liksom frågor kring lagstiftning som rör transpersoner där en ”självbestämmande”-lagstiftning är inriktningen. Översyn av behandlingen av intersexuella barn, asylfrågor och blodgivning utlovas. Handlingsplanen välkomnades när den presenterades i november av tyska hbtqi-organisationen LSVD genom att kalla den ett ”uppvaknande” i det queer-politiska arbetet i Tyskland.