En uppföljande studie kallad BEEHIVE genomförd av forskare vid University of Oxford som syftar till att förstå varför vissa HIV-virus påverkar sjukdomsförloppet snabbare än andra kom under torsdagen fram med uppgiften att varianten VB nu upptäckts i framförallt Nederländerna.

Virus-varianten visar sig utveckla immunbristsjukdomen AIDS på bara några månader medan det för andra varianter av HIV kan ta upp till tio år innan AIDS-utvecklas.

Forskarna bakom resultatet säger att de behandlingar som idag ges mot hiv-infektion är lika effektiva mot VB-varianten. Eftersom utvecklingen av sjukdomstillståndet sker så snabbt är det dock viktigt att tidigt upptäcka om man har blivit smittad.

Ännu så länge är det få som har upptäcks, 109 personer, varav 17 upptäcks via BEEHIVE-studien, 15 i Nederländerna, 1 i Schweiz och 1 i Belgien och ytterligare 92 upptäcks genom att analysera data från 521 individer i studien ”ATHENA”-där virus från totalt 6706 individer ingår.

Forskarna uppger att de personer som upptäcks bära VB-varianten är lika de övriga i Nederländerna som smittats av hiv. 82% är män som har sex med män, där gruppen utgör 76% av de som inte är bärare av VB-varianten.

Den variant som nu beskrivs tros inte ny utan antas ha uppstått redan på 80-talet just i Nederländerna, fått stor spridning i början av 2000-talet med sedan minskat kring 2010.

BEEHIVE-studien omfattar förutom Nederländerna, Belgien och Schweiz även Sverige, Finland, Storbritannien, Uganda och Tyskland.

Läs mer om hiv och sexuellt överförda infektioner på Sentry.nu