Med hänvisning till Romarbrevet första Korintierbrevet vädjade idag ordföranden i den polska ärkebiskopen Stanisław Gądecki, till sin tyska kollega Georg Bätzing att inte reformera den katolska kyrkan i Tyskland.

Sedan en tid har en kampanj där hbtqi-personer inom den katolska kyrkan i Tyskland kräver erkännande, med stöd av flera katolska biskopar, pågått vilket har gett debatten om att bland annat välsigna samkönade relationer ny kraft.

Katolische Nachrichten publicerade under tisdagen den öppna brevet med budskapet att ”undvika att upprepa utnötta slogans med krav på att avskaffa celibatet, tillåta kvinnliga präster, ge nattvard till skilda som gift sig eller att välsigna samkönade partnerskap”.

I brevet förklarar den polske ärkebiskopen att han ”vet att den tyska kyrkan tappar fler och fler troende och att antalet präster minskar från år till år. Hon söker därför efter vägar för att behålla de troende och för att uppmuntra unga att välja prästerskapets väg.

Men Gądecki upprörs över att det i ett arbetsdokument inom den katolska kyrkan i Tyskland, ”‘Leva i lyckade relationer’, som framför det felaktiga och skandalösa praktiserandet av att välsigna samkönade partnerskap och försöker förändra kyrkans lära om synden i de homosexuella akterna”.

Med hänvisning till de två bibeltexterna i Nya testamentet berättar Gądecki för sin tyska kollega att ”Katekesen gör en klar skillnad mellan homosexuell böjelse och den homosexuella akten. Den lär ut respekt för alla människor, oavsett böjelser, men är tydlig i sitt fördömande av homosexuella handlingar som varande mot naturen”.