Polisen sa 125 000 medan arrangörerna uppgav mellan 250 – 400 000 deltagare i dagens demonstration till stöd för att även Frankrike skall införa en könsneutral äktenskapslagstiftning.
Vilken siffra som än stämmer så kunde dagens arrangörer stolt konstatera att det var fler som deltog denna gång jämfört med den 16 december då fransmännen senast samlades för reformen.

Se video från dagens demonstration