Kultur- och jämställdhetsminister Anette Trettebergstuen (Arbeiderpartiet) presenterade under torsdagen den norska regeringens proposition om ett förbud mot omvändelseterapi. Tidigare i vår sa Trettebergstuen att det förslag som tidigare regeringar lagt inte var kraftfullt nog.

Fram till i oktober kommer förslaget vara ute på remiss och kan därefter behandlas vidare i Stortinget.

Den nya lagstiftning som regeringen vill se förbjuder omvändelseterapi i syfet att förändra sexuell läggning eller könsidentitet som är ” uppenbart i syfte att vålla den utsatte för psykisk skada”, enligt den norska hbtqi-tidningen Blikk.

Straffet för att försöka få en annan att ändra, förneka eller undertrycka sin sexuella läggning eller könsidentitet skall ge upp till 3 års fängelse, enligt förslaget. Det räcker inte att hävda att man är ovetande om att den man vill påverka drabbas psykiskt för att undvika straff. Om det kan anses handla om oaktsamhet så blir straffet lägre, upp till 6 månaders fängelse.

Om den som utsätts för omvändelseterapi är under 18 år anses det alltid vara i syfte att åsamka den utsatte för psykisk skada.

Det nya lagförslaget innebär även, som i Tyskland, ett förbud mot att marknadsföra omvändelseterapier. Sådan marknadsföring skall kunna leda till straff på maximalt 6 månaders fängelse.

I Sverige finns inget konkret förslag till förbud mot omvändelseterapi. I Storbritannien fick regeringen ställa in en internationell konferens om HBTQI-rättigheter efter att över 100 hbtqi-organisationer hoppats av i protest mot att det förslag till förbud mot omvändelseterapi ändrats så att könsidentitet inte omfattades, endast sexuell läggning.