Den 7 juni undrade vi på QX Opinion under vilken av Magdalena Anderssons stenar HBT-Socialdemokrater gömmer sig? Vi ställde frågan om det trots Stefan Löfvens löfte inte blir någon ny könstillhörighetslag? Vi ställde frågan om varför det tagit regeringen sex år att agera mot omvändelseförsök trots flertalet rapporter om denna psykiska misshandel? Vi undrade varför HBT-Socialdemokrater går längre i sin önskan om att motverka för hbtqi-personer att bilda familj än vad deras moderparti gör?

I mitten av juli kom svaret. Vi får veta att det inte blir någon ny könstillhörighetslag. Och att det i sin tur beror på att den nuvarande regeringen haft fullt upp med coronapandemin och kriget i Ukraina.

HBT-socialdemokrater försöker även ta åt sig äran för att regeringen efter sex år, pressad av två stora mediala granskningar, känt sig tvungen att agera i frågan om omvändelseförsök. Vi är glada att Daniel Andersson motionerat i riksdagen efter att liberaler som Robert Hannah och Arman Teimouri gått före och drivit frågan i riksdagen i flera år.

Men att hävda att regeringen skulle ha en vilja att leverera när det kommer till hbtqi-reformer stämmer inte. De mycket få regeringsförslag som presenterats på vårt område de senaste 8 åren står ett annat parti bakom. När MP lämnade regeringen hamnade frågorna längst ner i byrålådorna.

Minst oväntat var den brunsmetning Daniel Andersson väljer att fokusera sitt debattsvar kring. I dyra annonskampanjer väljer HBT-Socialdemokrater att försöka kleta Sverigedemokraternas politik på oss liberaler. Men det är enkelt för väljarna att se igenom det:

Avkriminalisering av homosexualitet. Borttagande av sjukdomsstämpeln. Möjligheten att gifta sig och skaffa barn. Nu snart förhoppningsvis ett förbud mot omvändelseförsök. Bakom varje hbtqi-reform det senaste seklet har stått en liberal. Vi vet vad vi står för och vi vet vad vi kommer att fortsätta kämpa för.

Låt oss för sakens skull vara övertydliga. HBT-liberaler och Liberalerna kommer alltid att stå för motsatsen till Sverigedemokraternas politik på hbtqi-området. SD röstar nej till progressiva förslag för hbtqi-personer och motarbetar t.ex. att regnbågsflaggan hissas.

Att enkom vara emot Sverigedemokraternas obefintliga hbtqi-politik kommer dock aldrig räcka för oss liberaler. Det kommer heller inte leda till att Sverige tar fortsatt viktiga steg för ytterligare hbtqi-rättigheter. Därför är det viktigt att poängtera att vi ser med oro på hur Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och för den delen Kristdemokraterna ofta hamnar på samma sida som Sverigedemokraterna i hbtqi-frågor, exempelvis genom att motverka värdmödraskap.

På måndag börjar Stockholm Pride och om en dryg månad är det val i Sverige. Vi i HBT-liberaler kommer ägna varenda minut fram till dess för att se till att den nuvarande regeringens passivitet inte ska få fortsätta. Åtta förlorade år måste bytas ut mot en regnbågsoffensiv. En röst på Liberalerna den 11 september är en röst för att göra Sverige till världens bästa land för hbtqi-personer.