Bemanningsföretaget Randstad har med hjälp av Kantar Sifo undersökt förekomsten av mångfalds och inkluderingspolicys när det gäller hbtq+  frågor och medarbetare. Undersökningen baseras på 1 415 svar från deltagare i Sifos webbpanel. Av dessa var 1 095 yrkesverksamma.

Baserat på personernas svar är det 16 procent va ölandets företag som saknar policys när det handlar om jämställdhet, HBTQ+ liksom mångfald och inkludering.

Undersökningen, som inte enbart omfattar HBTQ-frågor, genomfördes i januari och Randstad passar på att i samband med Stockholm Pride presentera svaren som rör just HBTQ+.

På frågan om arbetsplatsen har en policy kring HBTQ+, mångfald och inkludering svarar 57% de som är anställda ja, 27% att de inte vet och 16% svarar nej.

21% av de svarande som arbetar anser att det är ”väldigt” viktigt med en sådan policy, 26% svarar viktigt, 22% ”ganska” viktigt och 26% tycker inte det är viktigt alls.

I samband med pressmeddelandet om resultatet från undersökningen i januari säger Martin Sjögren, Randstads expert inom mångfald och inkludering, att det är ”anmärkningsvärt att det fortfarande finns så pass många arbetsplatser som saknar en policy som säkrar jämlikhet år 2022”.

– Att ha på plats en policy för dessa frågor signalerar att det är en prioritet inom bolaget och är också något som kan hjälpa arbetsgivare att attrahera medarbetare.

Resultat från undersökningen har tidigare presenterats där åldersdiskriminering är den vanligaste formen av diskriminering vid rekrytering. Den visar även att 49% uppger att fördelningen mellan kvinnliga och manliga ledare är ojämn och att 40% menar att frågan om att skapa en multikulturell arbetsplats bored prioriteras.