Thérèse Coffey satt i Boris Johnsons administration där hon var ansvarig för arbete- och pensionsfrågor. Hon är nu den första i raden av nya utnämningar under Truss styre och kastas direkt in i centrum av viktigt beslutsfattande.

Genom sin politiska karriär har Thérèse Coffey, som sagt sig vara djupt troende, genomgående röstat emot HBTQ+personers rättigheter. 2013 röstade hon emot införandet av samkönade äktenskap och samma år ingick hon i en grupp bestående av 15 politiker som uppmanade brittiska brittiska överhuset att stoppa samkönade äktenskap efter att underhuset röstat för detta.

“Jag är genuint oroad över vad detta kommer att göra för samhällets uppfattning om äktenskap”, kommenterade Coffey sitt motstånd .

Och så sent som 2019 röstade Coffey emot att utöka rättigheterna för samkönade par på Nordirland.
Hon har även sagt sig vara emot obligatorisk sexualundervisning i skolan och föreslagit att föräldrar ska kunna ta sina barn från skolan om de inte tycker att lektionerna tilltalar dem. Och i juni år, då hela världen förfärades över amerikanska Högsta Domstolens beslut att riva upp aborträtten, sa Coffey att hon skulle föredra att kvinnor inte gjorde abort ”men skulle inte fördöma dem som gjorde det”.

Thérèse Coffey har under sin tid för Boris Johnson även hållit honom om ryggen oavsett om det gällt anklagelser om otillåtna fester eller om att han anklagats för att blunda för andra ministrars sexuella övergrepp. Så snart Johnson avgått ställde sig Coffey snabbt bakom Liz Truss.

Det är fortfarande oklart var Coffey står i andra HBTQ+relaterade frågor, som transpersoners rättigheter, men det är inte troligt att den frågan kommer att stå högt på hälsoministeriets agenda, skriver sajten Pink News.