Vaccinet Jynneos som också går under namnet Imvanex och Imvamune används nu för att vaccinera mot apkoppor världen över. Men eftersom vaccinet inte har använts brett mot apkoppor tidigare är det inte klarlagt hur effektivt vaccinet är.

Enligt amerikanska siffror där personer som pekats ut som riskgrupp och som har vaccinerats jämförs med personer i samma grupp som valt att inte ta vaccinet så har vaccinet god effekt. Jämförelsen visar att de som inte vaccinerats löper hela 14 gånger högre risk att få apkoppor, rapporterar CNN.

Just nu vaccineras män som har sex med män förebyggande mot apkoppor i region Stockholm, med prioriterad grupp för de som har många sexuella kontakter. ”Många sexuella kontakter” definieras som personer som har haft en sexuell överförbar sjukdom det senaste halvåret och/eller går på PrEP.