Finlands regering har presenterat en ny könstillhörighetslag, eller translag som den kallas. Tvångssterilisering avskaffas, en 18 årsgräns gäller för byte av juridiskt kön och ansökan om ändrat kön skall bygga på självbestämmande utan ”medicinska undersökningar”.

Bakom lagförslaget står regeringens fem samarbetspartier: Socialdemokraterna, Centern, Gröna förbundet, Vänsterförbundet och Svenska folkpartiet.

Lagförslaget har kritiserats av Seta, Finlands motsvarighet till RFSL, för att åldersgräsnen sattes till 18 år och inte yngre. Bland annat Finlands svenska skolungdomsförbund FSS, har även kritiserat att lagen kräver att an ansökan om att byta juridiskt kön skall bekräftas efter 30 dagar innan ändringen träder i kraft, rapporterar Svenska Yle.

När frågan lyftes i den finska riksdagen under tisdagen lyfte regeringspartierna mänskliga rättigheter som huvudskäl till att den nya lagen utgår från självbestämmande.

Kritiken, som till stor del känns igen från den kritik delar av kvinnorörelsen i Sverige framför, kom främst från Kristdemokrater och Sannfinländare, skriver Svenska Yle.

Kristdemokraternas Päivi Räsänen menade att det är fel att jämställa kön med könsidentitet och sa att bara för att hon, 62 år, kände sig som 40 år så är hon inte det. Hon gick också hårt åt det hon menade var välfinansierade hbtqi-organisationer som ”sprider propaganda om transexualism, könsdysfori och icke-binära”.

Räsänen menade att frågan om en ny könstillhörighetslag behöver återremitteras till polisen, idrotten och försvaret.

Sannfinländarnas Mari Rantanen framförde argumentet att det kommer uppstå en risk att ”pedofiler och massmördare” kommer byta juridiskt kön för att t.ex komma in i flickors omklädningsrum.

Den stundtals grova debatten beklagades av Gröna förbundets Iiris Suomela som valde att skicka en riktad hälsning om stöd till transpersoner som lyssnade. Samlingspartiets Pihla Keto-Huovinen ställer sig bakom förslaget, men likt kritiker från bland annat Seta, så menade hon att den höga åldersgränsen skapar problem för unga transpersoner.

Även Svenska Folkpartiets Mikko Ollikainen och Joakim Strand lyfte i debatten de mänskliga rättigheterna och vikten av att diskriminering mot transpersoner måste bort.

Sanna Marins regering har idag 117 platser i riksdagen och Samlingspartiet 38, så av debatten att döma bör lagen enligt plan kunna antas och då även träda i kraft efter nyåret.