För 40 år sedan öppnade en unik mottagning i Hudklinikens lokaler på SÖS. HIV hade ännu inte nått Sverige och man ville möta upp rapporter från USA om en dödlig sjukdom som spreds bland gruppen män som har sex med män (MSM).

– Initiativet togs av unga aktivister inom vården med målet att förbättra vård och hälsa för MSM innan HIV skulle komma till Sverige. Det var en helt annan tid, då HIV-tester inte ens existerade utan diagnoserna ställdes bland annat genom att känna på lymfkörtlar, berättar Finn Filén som är överläkare på Venhälsan.

Då var stigmat kring homosexualitet stort och anonymiteten för patienter behövde därför vara extremt stark. Venhälsan skulle snart få stor betydelse och utökade sin kapacitet i takt med att aidsepidemin spred sig till Sverige. 1988 öppnade de den första vårdavdelningen för patienter med aids. Vårdplatserna blev fler och fler då viruset spred sig över landet fram till 1996 när hiv-medicinen blev tillräckligt effektiv för att kontrollera viruset. Året efter kunde vårdplatserna för aidssjuka läggas ner.

Sedan dess har mycket hänt, både inom hiv-vården generellt och på Venhälsan. I år har de till exempel stått i fronten för Sveriges MPOX försvar (tidigare apkoppor). Finn Filén berättar att han själv imponeras av Venhälsans utveckling, från första jobbet där som ung underläkare 2002 tills han kom tillbaka till mottagningen som läkare 2016 efter att ha jobbat med HIV och tuberkulos i Afrika och Asien. Och så vidare till vad Venhälsan är idag med PrEP.

– Det var 2016 oerhört speciellt att återse några av patienterna jag träffade 2002. Att se hur de flesta HIV-läkemedlen har moderniserats och på senare år hur oerhört framgångsrikt vårt preventiva arbete varit när vi fått PrEP som ett av verktygen i vårt arbete. En märklig känsla är även att alla ”klassiska” STI som till exempel syfilis har blivit allt vanligare under de gångna åren och där vet vi inte hur det ska sluta.

Vad är ni mesta stolta över på Venhälsan?
– Det finns mycket att vara stolt över när det gäller Venhälsan. För det första personalens engagemang, alla vi som jobbar här har aktivt valt att komma hit. Att verksamheten är så oerhört dynamisk är också mäktigt, det var på sätt och vis tur att mpox först hamnade på vårt bord för jag ser inte att någon annan mottagning i Sverige hade kunnat hantera detta lika bra som vi gjort tillsammans. Sen är det också lätt att vara stolt över det bra och aktiva samarbete vi har med våra engagerade patienter. Utan deras input och att de tjatar och bråkar och höjer rösten i media och debatt skulle vårt jobb varit svårare.

Hur ser framtiden ut, kommer Venhälsan att finnas i 40 år till?

– Om Venhälsan kommer finnas kvar om 40 år vet ingen. I bästa fall är vi alla historia då eftersom bot och vaccin då har utvecklats och ändrat verkligheten, jag hoppas det! Om Venhälsan finns kvar i någon form, kanske för behandling och prevention av helt andra infektioner, så har verksamheten och arbetssättet med 100 procent säkerhet då redan hunnit ändrats flera gånger.
Finn Filén (i mitten) firade idag att Venhälsan fyller 40 år tillsammans med sina kollegor.