Enligt en undersökning från Folkhälsomyndigheten anses Hbtqi+personers allmänna hälsotillstånd lägre än övriga befolkningen. De är även mer utsatta för sexuella trakasserier och våld. Därför presenterar RFSL nu kampanjen ”Prata om det” i hopp om att hbtqi-personer ska ha samma förutsättningar och möjligheter som den övriga befolkningen att uppnå̊ en god sexuell hälsa. Projektets syfte är att sänka den förhöjda utsattheten för hbtqi+ personer. 

RFSL har tagit del av berättelser från unga killar som vid Grindr-dejter haft svårt att säga nej när man väl kommit hem till någon för att det känns som att man måste ligga. Lesbiska kvinnor har inte sett det sexuella våld som de utsatts för då kvinnor generellt inte ses som våldsutövare och transkvinnor vittnar om sexualiserande kommentarer och trakasserier i offentliga miljöer.

– Det finns en bristande kompetens och förståelse kring att även hbtqi+personer kan utsättas för sexualiserat våld i och utanför sina relationer. Det här leder till att många hbtqi+personer som vi är i kontakt med väljer att inte söka hjälp och stöd, på grund av upplevelsen av att det inte finns någon hjälp för oss att få, säger Suzanne Larsdotter, projektledare för Prata om det.

Elliot Edberg, på RFSL Stockholm berättar att tillgång till rätt vård, stöd och utbildningsassistans ser fortfarande olika ut beroende på könsidentitet, uttryck och sexuell identitet. Han menar på att i dagens samhälle så är den våldsförebyggande vården heteronormativ.

Projektet består av tre olika delar. En informationssatsning i form av en samtalsserie, framtagandet av ett program som fokuserar på sexualiserat våld mot hbtqi+personer och en utbildning fokuserad på att synliggöra sexualiserat våld bland hbtqi+personer.

Utbildningarna kommer att rikta sig till yrkesverksamma inom kommun och regioner.