Stolta föräldrar är en ideell verksamhet som står upp för HBTQ+barn mot fördomar och homofobi. De startade 1998 som en reaktion på svårigheterna att komma ut som barn och för att föräldrar kände ett behov att träffa andra föräldrar i liknande situation. De tillhör RFSL och är mest kända för sitt deltagande i Pride-tågen där många föräldrar går med sina barn. 

– Vi har hamnat i så många glädjefyllda och härliga sammanhang. I synnerhet under Priden, säger Nina Nilsson på Stolta föräldrar.

Under Stockholm Pride-veckan gästade Stolta föräldrar radio, tv och medverkade under seminarier, och under en temahelg firades jubileet stort med tårta och ballonger.

Kan ni ta med oss på den 25 åriga resan? Vad har hänt?
– Oj, det är mycket. Vi bildades 1998 av en grupp föräldrar till homosexuella barn och stod utanför Pride Park och delade ut information. Med tiden har det kommit till föräldrar till bi-,trans och intersexuella barn. Vi stod då 1998 utanför Pride Park och gav ut information. 

Under första Pridetåget 1998 de deltog i var det bara ett tiotal föräldrar bakom banderollen där det stod “Stolta föräldrar”. I år var det mellan 800 till 1000 personer som gick med Stolta föräldrar i Pridetåget och numera står de inne i Pridepark. De har vuxit och allt fler ansluter sig till Stolta föräldrar för att stötta sina barn. 

Trots det ökade engagemanget och att de firar 25 år upplever Stolta föräldrar ett motstånd som påminner om förr.
– Det kanske kan upplevas lättare idag att komma ut som barn, men det är klart att vi märker hur trista vindar blåser åt ett inte så önskvärt håll. Vi har numera orsak att oroa oss en del kring samhällsutvecklingen.

De gör det viktigare än någonsin att synas där ute ännu mer menar Nina.
– Vår uppgift i Stolta föräldrar är att mobilisera och möta det som kommer och stå upp för HBTQ+-personers rättigheter.

Intresserad av att joina? Kontakta Stolta Föräldrar på Facebook.