Idag folkomröstar Irland om bland annat införandet av en könsneutral äktenskapslag. Affischkriget har pågått hela valkampanjen och opinionsmätningarna ser ut att ge ett rungande ja. Hårdast motstånd har den katolska kyrkan givit, men den institutionen ser inte längre ut att ha samma kraft som tidigare.
I februari genomfördes en folkomröstning kring äktenskapet även i Slovakien. Där vann motståndarna mot reformen, men eftersom för få deltog i omröstningen ogiltigförklarades den.
Förutom frågan om könsneutralt äktenskap röstas det även om att sänka ålder för kandidater till presidentposten.

Följ rapporteringen från folkomröstningen på Irish Times