Hbtq-personer som har sex mot ersättning erbjuds stöd

Enligt en enkät som RFSL Ungdom genomförde i fjol bland hbtq-personer uppgav 17,5 % av de som svarade att de haft sex mot ersättning, motsvarande andel bland unga som följer heteronormen är 1-2 procent.

Gisela Janis

I dag lanserar RFSL Ungdom den digitala plattformen Pegasus, syftet är bland annat att vara ett stöd för hbtq-personer som har erfarenhet av sex mot ersättning.

Nu lanserar ni Pegasus, vad hoppas ni att det ska få för resultat?
– Vi hoppas att allmänheten och yrkesverksamma ska få upp ögonen och kunskapsnivån kring detta, och att ungdomar ska hittar en tryggare plats att vända sig till. Vår ståndpunkt är att möta personerna på deras villkor, vi främjar inte att sex mot betalning är bra eller dåligt, vi vill ge information och stöd på det sätt som individen vill ha det på, säger Gisela Janis vid RFSL Ungdom.

Varför är hbtq-personer överrepresenterade när det gäller sex mot betalning tror du?
– Det handlar inte alltid om pengar, utan det kan vara annan ersättning. Det kan handla om en soffa att bo på, alkohol, resor, mobiltelefon, massa olika typer av ersättning. Personen inser kanske inte ens att det handlar om sex mot ersättning då det inte alltid framgår tydligt. Exempelvis att få bo hos en person som man har sex med, som inte verkar vilja att man flyttar så länge sex förekommer regelbundet. Andra kan vilja ha sexuell bekräftelse och att sex mot ersättning därmed blir något positivt för deras identitet, säger Gisela Janis.

Pegasus fungerar som en anonym chatt där flera experter och kunniga personer svarar på frågor och ger stöd. De som vänder sig till Pegasus kan förvänta sig att få hjälp med gränssättning, hur man testar sig för sexuellt överförbara sjukdomar och missbruk.

– Vi tänker att vi ska bli den första kontakten innan de här personerna kanske personligen går till en mottagning. Efterfrågan efter anonymt stöd via nätet är enormt stort, säger Gisela Janis.

Pegasus siktar även på att utbilda olika yrkesgrupper, såsom poliser och socialtjänst. Enligt Janis är förtroendet gentemot dessa yrkesgrupper lågt bland hbtq-personer och många upplever att de inte alltid tas på allvar.

– Det heteronormativa bemötandet gör att hälsosituationen försämras, vi måste höja kunskapen bland exempelvis poliser och få ett stopp på dömande och moraliserande. Hbtq-personer är inte klenare än andra grupper i samhället, men de behöver förståelse för sin utsatthet, säger Gisela Janis.

Ambassadör för projektet är skådespelerskan Saga Becker.