Fi, V, KD och SD säger nej till surrogatmoderskap

Feministiskt initiativ: Kvinnor är inte redskap
Enligt Fi innebär surrogatmoderskap att en kvinna avtalar bort rätten till sin kropp, därför säger de blankt nej i frågan. De anser att surrogatmoderskap är en av de äldsta patriarkala tankefigurerna eftersom det innebär att en kvinna förväntas ställa upp samt att deras kropp ses som ett redskap tillgängligt för andra.

Enligt Fi får inte längtan efter barn inskränka på mänskliga rättigheter. Därför verkar de för att ingen form av surrogatmoderskap ska bli tillåtet i Sverige.

Vänsterpartiet: Skulle skicka fel signaler
Kvinnans reproduktionsförmåga är ingen handelsvara, det anser Vänsterpartiet som ställer sig starkt emot surrogatmoderskap. Enligt dem ska frågan om barnlöshet inte lösas genom att kvinnans kropp används för att föda barn åt andra.

Vänsterpartiet är emot all form av surrogatmoderskap eftersom de anser att man aldrig kan avgöra om tvång eller ekonomisk kompensation förekommit i samband med en graviditet. De vill inte öka acceptansen för någon form av surrogatmoderskap.

Kristdemokraterna: Tänk på barnen
Bristen på barnperspektivet är oroande när politiska förslag av denna typ läggs fram, så säger Kristdemokraterna angående frågan om surrogatmoderskap.

Kristdemokraterna ställer sig starkt emot surrogatmoderskap, enligt dem ska man inte modernisera familjesynen utan hänsyn till barnkonventionens tydliga stadgar som kretsar kring varje barns rätt till vetskap om sina föräldrar och möjlighet att få omvårdnad av dem.

Sverigedemokraterna: Kan bli konflikt
Kvinnor riskerar att exploateras både ekonomiskt och socialt om surrogatmoderskap blir lagligt, det anser SD som säger blankt nej till surrogatmoderskap. De anser även att barnen riskerar att hamna i konflikt med de tänka föräldrarna samt surrogatmodern.

Om du vill se vad S och MP säger i frågan kan du följa länken, om du vill se vad M, FP och C säger i frågan kan du följa länken.

Den statliga utredningen påbörjades den 19 juni 2013, den var tänkt att vara klar den 24 juni 2015, dock har utredningen förlängts och planeras nu att redovisas den 15 februari 2016.