Med en rad olika arrangörer är det inte alltid lätt att hitta vad som händer under Världsaids-dagen. QX har letat i de kalendarier som finns och har hittat såväl öppna hus som fackeltåg och andra offentliga evenemang.
Även om det inte deklarerats som det officiella temat så är den obefintliga, eller näst intill obefintliga, smittsamheten hos de hiv-bärare som går på fungerande behandling något som lyfts under dagen.
Trots den effektiva behandlingen som finns idag så lever många fördomar kvar kring hiv-positiva och smittsamhet. Folkhälsomyndigheten tar upp just det i en stor reklamkampanj, bland annat på QX, med målet att få bukt med stigmatiseringen. Se kampanjen här.
Nedan hittar du listan över evenemang under Världsaidsdagen fån norr till söder.

FALUN


GÄVLE


GÖTEBORG


HALMSTAD


MALMÖ
NO

KÖPING


STOCKHOLM


SUNDSVALL


SÖDERHAMNVÄXJÖ


ÖREBRO