– Äldre hbt-personers behov inom hemtjänsten, på äldreboenden och kring anhörigstöd måste tillgodoses. Grunden är förstås att aktivt lyssna på de äldre men det kräver också satsningar på ökad hbt-kunskap hos alla anställda inom äldreomsorgen, säger Eva Olofsson (v) om din interpellation riktad till äldreomsorgsminister Maria Larsson (kd)
Eva Olofsson räknar med att ca 80 000 kvinnor och män kan räknas till gruppen äldre hbt-personer. En grupp vars livsvillkor det finns lite kunskap om.
Eva Olofsson menar i sin fråga till Maria Larsson att många homo- och bisexuella liksom transpersoner kränks inom äldrevården genom att deras sexualitet och genus osynliggörs.
– Jag kräver att Maria Larsson redogör för vilka åtgärder regeringen tänker vidta för en rättvis äldreomsorg där hbt-personer varken osynliggörs eller bemöts diskriminerande, säger Eva Olofsson.

Riksdagsledamoten Barbro Westerholm (fp)har tidigare uppmärksammat äldres situation. Senast i samband med att Socialstyrelsen presenterade sin lägesrapport om omsorg av de äldre.
– Äldre människor måste få rätt till en värdig äldreomsorg. Gamla människor har också rätt att själva välja innehåll och utförare av sin vård och omsorg. Inga par, oavsett sexuell läggning, ska behöva splittras mot sin vilja och därför bör en parboendegaranti vara en del av regeringens kommande värdighetsgarantin, sa Barbro Westerholm i slutet av februari.
Westerholm påpekar att det finns en stor mångfald bland äldre.
– Utrymme måste ges till t ex äldreboenden med olika etnisk profil eller varför inte äldreboende med HBT-profil, avslutar Barbro Westerholm.