Ingen anledning att försinka äktenskapet till 2010

Sex av sju riksdagspartier står bakom en sådan reform. Trots att det i de flesta partier finns personer som inte delar uppfattningen snarast på grund av religiösa skäl än homofobiska så finns en förkrossande majoritet för en neutral äktenskapslagstiftning.

Regeringen lämnar snart en grundproposition till riksdagen som kommer att kompletteras med en gemensam motion från centerpartiet, moderaterna och folkpartiet. Det gör det möjligt för riksdagen att fatta beslut så att vi redan den första maj kan se de första homosexuella paren ingå äktenskap.

På andra sidan den politiska mitten finns tre partier som alla står bakom en neutral äktenskapslagstiftning. Det finns några skillnader men de är små och borde gå att överbrygga. Oppositionens motion skulle göra att vi får vänta till den första januari 2010 för att se reformen genomförd. Det skulle också betyda att man valt partiprestige för en viktig reform.

Vissa punkter borde vi över blockgränsen vara helt överens om. För det första att lagen blir så väl beredd och genomarbetad som möjligt. En sådan beredning har skett i regeringskansliet och den tänker vi givetvis låta ligga till grund för den trepartimotion vi lägger fram.

För det andra ska lagen ha så bred förankring som möjligt. Det finns ett symboliskt värde i att den starka majoritet som finns i riksdagen också avspeglas i beslutet. Slutligen behövs det inte fler långbänkar. När det nu finns en så bred majoritet finns det ingen anledning att vänta med ett genomförande ända till 2010. Vi föreslår därför att lagen träder i kraft redan den 1 maj 2009.

Sverige kommer inte att vara först i världen med en neutral äktenskapslagstiftning men vi är bland de första. Vi tar bort en lagstiftning som skiljer på människor beroende på deras sexualitet och vi tar ett stort steg mot en full likabehandling oavsett sexualitet.

Vi vet också att många länder ser Sverige som en föregångare på många sociala områden. Inte minst har man sett till oss i frågan om partnerskapet tidigare, kring adoption för homosexuella. Sverige har nu också chansen att bli en föregångare på detta område.

Det finns en stor risk nu att politisk prestige får gå före kloka beslut. Redan har företrädare för oppositionen börjat räkna på röstetalen i kammaren. Det tycker vi är tråkigt. Vi vädjar därför att ni åtminstone avvaktar vår motion innan ni börjar med taktiserandet. I våra ögon är det tid för genomförande av en reform som vi alla i grunden är överens om. Vi vill se denna möjlighet öppna sig så snart som möjligt och ber om sans och förändringsanda i stället för partipolitiserande. Idealen bör stå över taktiken. Det är hög tid för könsneutrala äktenskap