Regeringens lagrådsremiss om en ny äktenskapsbalk innehåller inget konkret om det könsneutrala äktenskapet. I detta första steg finns begreppet partnerskap kvar och i äktenskapsbalkens första paragraf står att äktenskap ingås mellan kvinna och man. Lagrådsremissen består av de ändringar man är överens om, medan det man inte enats om står kvar som i den nuvarande lagen.
Remissen, som därmed inte innehåller några stora nyheter, skall nu ses över juridiskt av Lagrådet och förslaget kommer sedan läggas som proposition av regeringen. Eftersom regeringen inte är överens så kommer skrivningar som skall göra äktenskapet könsneutralt att läggas fram direkt i riksdagen.
”Fegt”, säger oppositionen idag.
– Jag är jättebesviken. Regeringen har haft gott om tid på sig att förbereda ett vettigt lagförslag och så blir det bara pannkaka. Regeringen är feg som inte vågar stå upp för allas mänskliga rättigheter, säger LiseLotte Olsson, riksdagsledamot (v) och menar att regeringen ”lagt sig platt” för kristdemokraterna.
Miljöpartiets Jan Lindholm säger att det är med ”sorg” han läser förslaget.
– Det har tagit 20 månader att göra ingenting, jag är mycket besviken på statsministerns fagra löften, säger han.
Från RFSL är däremot tongångarna mer positiva och man välkomnar att ”dödläget” nu är brutet.
– Det är skönt att det äntligen händer något konkret i frågan om äktenskapet. Homosexuella, bisexuella och transpersoner har väntat tillräckligt länge på en förändring. Nu vill vi se att lagen så snart som möjligt träder i kraft, säger förbundsordföranden Sören Juvas.
Redan idag ligger en motion från oppositionen som innehåller hela förslaget om den könsneutrala äktenskapslagen. Där har socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet enat sig om en kompromiss. Vänsterns och miljöpartiets tidigare förslag om civiläktenskap har lagts åt sidan och man har kvar möjligheten för trossamfund och deras vigselförrättare att neka samkönade par vigsel, trots att såväl vänstern som miljöpartiet motsatt sig detta.
I oppositionens gemensamma förslag finns även möjlighet för de som idag lever i registrerade partnerskap att välja om de vill att detta skall omvandlas till äktenskap eller kvarstå som partnerskap.
De tre regeringspartier som är för det könsneutrala äktenskapet, moderaterna, folkpartiet och centerpartiet, kommer enligt en debattartikel på QX.se också att lägga fram en gemensam motion.
Därefter följer diskussion i civilutskottet kring alla motioner som rör äktenskapslagstiftningen. Troligen kommer alla partier i riksdagen, förutom kristdemokraterna, då enas om ett gemensamt förslag. Statsminister Fredrik Reinfeldt utlovade i början av november att en könsneutral äktenskapsbalk kan träda i kraft 1 maj 2009, fyra månader efter att Norge gjort äktenskapet könsneutralt. Eftersom lagrådsremissen lades fram idag kan det tidsschemat hållas.

Reinfeldt: ”Redan i midsommar kan bröllopsklockorna ljuda” Oppositionsförslag om könsneutralt äktenskap presenterat