– Det känns väldigt bra, jag har känt ett stort tryck och nu känner jag att det pyser ut!
Det är viktigt dom, för den visar att hivpositiva ska sätta ner foten och inte acceptera att bli diskriminerade, säger Walter Heidkampf.

Det var i mars förra året som Walter Heidkampf anmälde sig till en kurs i självkännedom. Kursen hölls utanför Norrköping, på kursgården Mullingstorp. När företaget krävde ett negativt hiv-test för att få delta, stämde Walter Heidkampf det för olaga diskriminering.

I tingsrätten menade kursgården att man hade rätt att neka vissa personer att delta eftersom de bedriver verksamhet som kan klassas som hälso- och sjukvårdsrelaterad. Något som tingsrätten inte accepterade. Mullingstorp hänvisade också till att man under kurserna kunde få näsblod och småsår, och att det då fanns en risk att andra deltagare blev smittade. I tingrätten vittnade flera smittskyddsexperter att den risken var mikroskopiskt liten.

– Jag hoppas att det här är en signal som gör att fler hivpositiva vågar ta steget ut ur garderoben. Jag var osäker på hur det skulle gå, det var inte självklart att domen skulle vara till min fördel, säger Walter Heidkampf

Nu tvingas kursgården betala 10 000 kronor i skadestånd till honom. Mullingstorp ska också betala handikappombudsmannens rättegångskostnader, totalt 52 000 kronor.

– Det är en viktig dom eftersom det vad jag vet är den första i sitt slag i Sverige. Jag säger som Grynet. Ta ingen skit!

Vad händer nu?
– Det blir spännande att se om det går till en högre rättslig instans. Annars väntar jag på skadeståndet och längtar att få lägga det på en resa.

Läs också:

Kränkt och diskriminerad av Mullingstorp Walter nekad kurs i ”självkännedom”