.

Lagens syfte är, som det heter, skydd av unga mot skadliga effekter av offentligt tillgänglig information. Som tillägget är formulerat kan positiv information om samkönade relationer i praktiken bli olaglig. Bara några få av de 141 ledamöterna i parlamentet seimen röstade emot att skicka förslaget vidare till fortsatt behandling. Flera ledamöter ville ha skarpare skrivningar med till exempel internetfilter på samma sätt som i Kina och Burma eller med möjlighet att döma ut straff för negativa omdömen om kärnfamiljer.
Organisationen Tolerant Youth Association i Litauen menar att lagförslaget mycket väl kan tolkas så att visning av filmer som Brokeback Mountain, konstutställningar med gaytema eller gaydiscon skulle kunna förbjudas om det finns en risk att de skulle vara åtkomliga för ungdomar.

Eduardas Platovas i organisationen Lithuanian Gay Legue, LGL, är en av Litauens ledande gayaktivister. Han ser mycket allvarligt på ändringen av lagen.
– Förslaget fanns klart redan häromåret men hamnade tillfälligt i byrålådan eftersom det ett tag fanns motstånd mot det i media. Men den katolska kyrkan har varit mycket aktiv för att påverka den konservativ-kristdemokratiska majoriteten i parlamentet. För dem är så kallade familjevärderingar väldigt symbolladdade och även liberalerna stöder dem. Och synen på
familjevärderingar är sådan att inte ens ensamstående med barn officiellt betraktas som familjer.

– Hur kommer ändringen att påverka Litauens HBT-värld?
– Vi kommer inte att kunna ge någon information till omyndiga ungdomar. Man kan till exempel anmäla en websida med sån information och straffet kan då bli 2000 litas (över 6000 svenska kronor). Vi har redan sett såna anmälningar. En annons på en stor sajt från vår organisation anmäldes av en upprörd förälder. Men det prövades aldrig eftersom vi inte hade råd att fortsätta annonsera.

– Hur mycket stöd har HBT-frågor i litauiska medier?
– Vi har en hopplös tabloid som vi undviker att tala med, men den stora dagstidningen Lietuvos Rytas och sajten Delfi är ganska gayvänliga. Däremot har vår jämställdhetsombudsman börjat backa. Hon upplever att hon måste visa sig vänlig mot parlamentet.

– Kommer förslaget att gå igenom?
– Ja. Lätt. Och kanske är det tyvärr så att det här motståndet måste upp till ytan innan vi får se verkliga förändringar.

Birgitta Ohlsson (fp) hör till de svenska politiker som arbetat för HBT-rättigheter i Baltikum. Hon är upprörd över det litauiska förslaget
– Litauens beteende är fruktansvärt. EU:s kärnvärden är tolerans, respekt och mänskliga rättigheter. Vi får aldrig ge vika när enskilda medlemsstater diskriminerar och för fram fördomar.

– Vad kan göras mot lagändringen på EU-nivå?
– Den borde kunna stoppas av det nya förslag till breddad diskrimineringslag som EU-kommissionen lagt fram. Därför blir det ännu viktigare att EU sätter press på Litauen och att den nya diskrimineringslagen på Europanivå kan gå igenom så snart som möjligt.

Och Eduardas Platovas konstaterar att utländska politikers stöd till HBT-frågor spelar stor roll för litauerna.
– Stödet är mycket viktigt för oss så länge vi har litauiska politiker som tycker att homosexuella bara får finnas så länge vi håller oss undan men som motarbetar oss om vi kommer ut i offentligheten.