-Problemet (aids) kan man inte komma till rätta med genom att dela ut kondomer. Det förvärrar bara problemet, sade påven. Han tycker att aids-problematiken måste tas om hand genom ”ett andligt och mänskligt uppvaknande”. Han tycker att det är viktigt att människor visar vänskap med de som drabbats av aids.

Andra uppmärksammade och kontroversiella frågor som påven fått mycket publicitet kring den senaste tiden är att han hävde bannlysningen av förintelseförnekande biskopen Richard Williamson. Han banlyste även en mamma och två läkare som tog beslut att en nioårig flicka Brasilien skulle genomgå abort. Hon hade våldtagits av sin far och svävade i livsfara eftersom hon väntade tvillingar.
Till TT sa igår pressansvarige på Katolska Kyrkan i Sverige, Maria Hasselgren att endast 17% av Afrikas befolkning är katoliker och att ”många skulle inte känna sig moraliskt förpliktigade att följa hans budskap”.