Alla stora religioner inskränker på sexualiteten. Hinduismen är inte filosofiskt enhetlig men Indien som land var det. Fram till i somras var det olagligt med all sex som stred mot naturens ordning med livstids fängelse som möjlig påföljd. Det var först i somras som lagen kördes över av landets högsta domstol. Den mest spridda tolkningen av islam är att både homosexualitet och homosex är fel, vilket de flesta utav länderna med en majoritet muslimsk befolkning tydliggör genom att förbjuda det i lag. Iran har dödsstraff för homosexualitet. Inom buddismen och enligt den i västvärlden mycker respekterade andliga ledaren Dalai Lama så är all sex som inte utförs mellan en penis och en vagina fel, vilket också inkluderar onani. Varför? Det är mot naturens ordning, naturligtvis. Ringer det inte en klocka när vi hör detta? Det är exakt samma inställning som den Katolska Kyrkan och konservativa kristna har. I Uganda idag står en lagstiftning inför dörren som ger dödsstraff för homosexualitet mycket tack vare arbetet av vissa kristna missionärer.

AIDS är inte positivt men kondomer är värre, har vi hört sägas. Det krävs mycket för att moral skall falla till en sådan låg nivå. Argumentet är att avhållsamhet fungerar i kampen mot AIDS. Det är väl självklart att om folk inte har sex så sprids inte AIDS. Men om folk har sex så hjälper kondomer! Detta är ett exempel på hur hur synen på sex och sexualiteten kan skapa olycka.

Som humanist ser man sex och sexualiteten som något positivt. Det är helt klart bättre att få leva ut sin sexualitet samtidigt som man tar ansvar genom att bära en lustig hatt på det lilla huvudet än att göra som de som bär en lustig hatt på de stora huvudet och försöka förtrycka deras och andras sexualitet. Sådant slutar aldrig bra.

Varför just sex, kan man fråga sig? Varför ge sig på den absolut starkaste utav mänskliga drifter? Som när astrologen på en tidning fick sitt avskedsbesked som inleddes med frasen ”som du säkerligen redan förutsett”, borde de väl även här kunna förutse att detta är dömt att misslyckas. Så är det nog och det kan faktiskt vara anledningen till varför man ger sig på just sex. Man kan fördöma icke-äktenskaplig sex men lik förbannat kommer vi att ha sex. Man kan fördöma onani men likt förbannat onanerar vi ändå. Genom att fördöma det vi omöjligt kan undvika så finns alltid ett oändligt tillflöde av skuld- och skamkapitalet som den lokala religionen kan casha in på, vi tvingas söka oss till just den för förlåtelse och religionens makt ökar. Vi är alla syndare, brukar de väl säga?

Är det inte den sämsta formen av moral som anser att man bör skämmas för något som inte skadar någon varken emotionellt eller fysiskt? Att man till och med kan skuldbeläggas för något som ökar mängden njutning och glädje i världen?

Det finns fler tecken som visar på att detta system av skam- och skuldkänslor är effektivt. En artikel publicerad i New Scientist berättar om en studie (utförd av Benjamin Edelman vid Harward Buissness School) som jämförde konsumtionen av internetporr mellan Amerikas delstater. De stater som röstade på McCain i förra presidentvalet visade sig också vara de stater som konsumerade mest internetporr med den väldigt kristna delstaten Utah som största konsument (top 10 av konsumenterna röstade alla på McCain och botten 10 röstade på Obama). Konsumtionen minskade faktiskt något på söndagar, förmodligen som en konsekvens av dåligt samvete efter söndagsmorgonens kyrkobesök, men minskningen togs igen under resten av veckan. De stater som i lag förbjudit samkönade äktenskap konsumerade 11 % mer internetporr än andra stater, samtidigt fann man att de som hade en ”traditionell syn på familjen och äktenskapet” också konsumerade mer internetporr än andra. Vilket som orsakat vad av internetporrkonsumtion och hög religiositet lämnar jag till framtida studier att utröna.

Humanism och sex. Har jag fångat din uppmärksamhet igen? Förmodligen inte lika bra som tidigare. Det beror på att humanismen är en livsåskådning som inte ser sex och sexualitet som något kontroversiellt utan som något berikande. Ingen skall behöva skämmas för vem de är och framför allt inte för vem de älskar. Gör man något som skapar lycka och inte skadar någon så skall man vara stolt då man hjälper till att skapa en bättre värld. Unga Humanister anser också att allt som är en del av naturen är naturligt, då även homosexualitet. Men det som inte finns då, vad kallar vi det? Varför inte övernaturligt?