Fri rörlighet är en hörnsten i EU men ändå finns grupper som inte fullt ut kan dra nytta av rättigheten som hbtq-personer, regnbågsfamiljer och deras barn. 

Vi är oroade över att barn i regnbågsfamiljer behöver uppleva diskriminering när de reser i Europa. Ett par som är gifta i Sverige ska inte behöva se sitt föräldraskap nedvärderat när de åker till eller genom ett annat EU-land bara för att det landet inte tillåter samkönade par att till exempel adoptera. Barn ska naturligtvis legalt ha sina föräldrar som föräldrar oavsett vilket land de befinner sig i. För oss är det viktigt att alla hbtq-personer behandlas likvärdigt i EU-länderna. 

Europaparlamentets tvärpolitiska grupp för barns rättigheter arbetar för barnets bästa och att deras rättigheter respekteras över hela Europa enligt Barnkonventionen. I det sammanhanget är det självklart att engagera sig för barn i regnbågsfamiljer. Öppna Moderater jobbar för att regnbågsfamiljer ska kunna leva fullgoda liv oavsett var de bor, reser eller flyttar. En viktig fråga är att EU-länder ska respektera varandras lagar så äktenskap och föräldraskap inte upphör vid nationella gränser. 

När en EU-medlem inte erkänner samkönade pars föräldraskap kan det få allvarliga konsekvenser för barnen som hamnar i lagstiftningsmässigt limbo som kan gå ut över möjligheten till skolgång och vård. Det här borde inte förekomma då det lämnar familjer och barn sårbara. Om allas lika värde verkligen ska betyda något kan inte hbtq-personer och regnbågsfamiljer diskrimineras. Det normala i vårt Europa ska vara att ge hbtq-personer och regnbågsfamiljer samma rättigheter som alla andra.

Inom EPP-gruppen i Europaparlamentet driver vi på i dessa frågor. Anna-Maria Corazza Bildt ansvarar för gruppens arbete med anti-diskrimineringsdirektivet som inkluderar att stoppa diskriminering på grund av sexuell läggning. Direktivet kommer att förbättra skyddet mot den diskriminering som regnbågsfamiljer riskerar. Därför är det avgörande att arbetet går vidare och inte hamnar i långbänk till följd av att EU-kommissionen drar benen efter sig. Vi jobbar även aktivt för ett antagande av ömsesidigt erkännande av civil status inom EU som bland annat rör äktenskap och adoption. Skulle det förverkligas är det ett stort steg framåt för regnbågsfamiljers möjlighet att fullt ut ta del av den fria rörligheten. 

Detta handlar inte om att lyfta familjepolitik till EU eller tvinga länder att ändra sina lagar. Familjepolitik ska vara nationell. Men vi kan arbeta för minskad diskrimineringen genom att äktenskap och adoptioner från ett land erkänns i ett annat. Barn ska inte behöva uppleva diskriminering på grund av sina föräldrar. Det är därför glädjande att allt fler av EU:s medlemsländer genomför reformer som stärker hbtq-personers och regnbågsfamiljers rättigheter. Vi är övertygade om att det kommer att ha en positiv spridningseffekt över Europa.