Öppna Moderater kräver att Sverige omprövar erkännandet av Palestina på grund av att Palestinska polisen nekat regnbågsrörelsen Al-Qaws rätten att hålla ett möte. En ekvation som är svår att få ihop. Al-Qaws skulle inte ha en bättre situation om Sverige drog tillbaka sitt erkännande.

Tack vare att Sverige erkänt Palestina har Sverige en god möjlighet att göra just det Öppna Moderater kräver; att klart och tydligt villkora allt bistånd med skarpa krav på demokratiska förbättringar och respekt för mänskliga rättigheter, inklusive HBTQ+personers rättigheter (citat från Öppna moderaters debattartikel från 22/8 2019). När Sverige genom feministisk diplomati tog upp frågan med Palestina drog palestinska polisen tillbaka sina uttalanden. Hade de inte gjort det hade vi agerat vidare, nyckelordet här är diplomati.

Svensk biståndspolitik har ett tydligt syfte, och får aldrig gå till att minska demokratin eller kränka mänskliga rättigheter. Pengar från SIDA går framförallt till internationella organisationer som FN och Världsbanken men också till civilsamhällesorganisationer. Till just Palestina skickar Sverige pengar till deras miljömyndighet, med krav på uppföljning och redovisning som med allt bistånd. Modellen har länge haft starkt stöd i Sveriges riksdag. Om Sverige slutar ge bistånd till organisationer som verkar i länder som har problem, vilka ska vi då skicka bistånd till?

Världen och Europa är fullt av länder som kränker HBTQ+personers rättigheter, och tack vare EU och vår utrikespolitik har vi möjlighet att påverka, och det gör vi också. Vi Socialdemokrater ger oss aldrig, och vi accepterar aldrig att HBTQ+personers rättigheter kränks. Detta oavsett om det är Palestina, Polen, Georgien eller USA som står för kränkandet. Internationell solidaritet och demokratiarbete har varit en del av vårt parti i hundra år och vi finns årligen runt om i världen för att förbättra situationen. HBT-Socialdemokrater är medlemmar i ILGA och betalar för andra att kunna delta i ILGA:s kongresser samt driver projekt med HBTQ+organisationer liknande Al-Qaws i världen.

Och Svaret på frågan varför jag inte protesterade högljutt är enkelt; jag visste att min kollega Margot hade koll på läget.