Runt om i Sverige, i varje storstadsregion, låter larmen om blodbristen i sjukvården. I samma Sverige förvägras i dag många att bidra. Socialstyrelsens föråldrade regler för blodgivning tvingar friska män som har sex med män till att leva i celibat i minst ett år innan de tillåts ge blod. Denna dolda diskriminering gäller alltid: det spelar ingen roll om man lever i en monogam relation och varit gift i 20 år.

Dagens regler är diskriminerande, föråldrade och slösar med friskt blod. I dag är det inte din faktiska risk för blodsmitta som används som måttstock i bedömningen i fall du får bli blodgivare, utan fördomar om din sexuella preferen. Det är bakvänt. Så här varken ska eller behöver det fortsätta vara. 

Om socialstyrelsen istället börjar bedöma alla potentiella givare efter individuellt riskbeteende kan vi lämna diskrimineringen och fördomarna i 1900-talet där de hör hemma och uppfylla såväl krav på patientsäkerhet som en minskning av den trängande blodbristen i vårt land. 

Det är hög tid att göra något åt detta. Flera initiativ, så som kampanjen Regnbågsblod, har startats för att få till en förändring av regelverket. Till och med Moderaterna tog på sin senaste partistämma ställning för ett ändrat regelverk. Nu är det dags att Socialdemokraterna och regeringen gör detsamma och tar ställning för rättvisa regler.

Dagens regler är omoderna, ojämlika och osolidariska med de som akut behöver friskt blod. Det är ingen mänsklig rättighet att ge blod. Men att slippa dold diskriminering och fördomar, borde vara en självklarhet.