Ett nytt decennium har börjat och vi har möjlighet att börja det nya årtiondet genom att försöka lyfta blicken och prata om hur vi vill att 2020-talet ska kommas ihåg.

En fråga som har diskuterats länge och fortsätter att skapa känslor in på 2020 är frågan om surrogatmödraskap. Jag har respekt för att detta är en svår fråga för många men min förhoppning är att vi inom en snar framtid har en lösning i Sverige med bred enighet. Vi måste arbeta för att hjälpa de par och individer som har en barnlängtan men som ofrivilligt inte kan bilda familj. Vi måste hjälpa de familjer som idag vänder sig till länder där surrogatmödraskap är tillåtet. Det här är frågor som vi borde kunna ha ett brett stöd för och här måste debattklimatet förändras. Om Socialdemokraterna ville skulle det finnas möjlighet till en bred lösning med en tydlig majoritet för att på nytt utreda frågan runt altruistiskt surrogatmödraskap.

10-talets politiska debatt slutade dessvärre med ett polariserat klimat där påklistrade epitet och en allt för hård beskrivning mellan politiska motståndare satte tonen. Det här kommer jag nu bjuda in till att lämna bakom oss och jag hoppas fler följer efter. Vi ska göra det för de ofrivilligt barnlösa och barnen som idag hamnar i kläm för att politiken i Sverige inte kan enas.

Under förra årets sista månader har vi kunnat läsa om Erik och Inez kamp i Mexiko. Två förtidigt födda barn vars två pappor kämpar för att göra allt för att rädda sina barn. Den emotionella kampen att se de två små barnen kämpa sig igenom dygn efter dygn är känslomässigt omtumlande. Lägg då till en finansiell katastrof där de mer eller mindre fått gå ifrån sitt hem och sälja allt av värde för att kunna ge barnen en medicinsk chans till liv. Allt detta för att vi i Sverige inte står redo för de här svenska barnens situation.

Utifrån det här vänder jag mig direkt till Socialdemokraternas HBT-förbund. Hur ställer ni er till att öppna upp för en ny utredning där vi låter fokus vara altruistiskt surrogatmödraskap och samtidigt utreder vilka lagändringar som behövs för att hjälpa barn som Inez och Erik?

Jag hoppas att ni kan ställa er bakom kravet att lyfta frågan på nytt tillsammans med RFSL, Öppna Moderater, Moderaterna och hälften av Januariavtalets parter för att på så sätt försöka påverka Socialdemokraterna till att modernisera synen på möjligheten att bilda familj för de som är ofrivilligt barnlösa.

Jag sträcker härmed ut handen till dig Daniel Andersson, ordförande för HBT-S och erbjuder stöd i att försöka påverka ditt parti i samma riktning som Moderaterna tog på vår partistämma under hösten 2019. Om Socialdemokraterna kan besluta i samma riktning och stötta förslaget skulle det innebära att en stor bred majoritet i mitten kan driva igenom en ny utredning och därmed ta ett stort kliv mot att trygga starten för många familjer och barn.