På onsdag ska EU-kommissionen presentera ett förslag på en ny HBTQ-strategi för kontinenten med syfte att bekämpa diskriminering och hat utifrån sexuell läggning. De värderingar som EU står för är grundläggande och inkludera friheten att älska vem man vill utan risk för diskriminering, hot och förföljelse. Att en människa ska kunna känna sig fullt trygg och säker i samhället oavsett läggning eller könsidentitet bör vara en självklarhet i 2020 års Europa, men tyvärr ser inte verkligheten så ut idag.

Ett av de tydligaste, mest aktuella och skrämmande exemplen på problemen vi står inför finner vi i Polen. När många delar av världen gör framsteg inom jämlikhet och mänskliga rättigheter så finns det andra länder där denna utveckling står still eller rentav går kraftigt bakåt. Polen har under de gångna åren visat en stark  ovilja att utvecklas tillsammans med oss andra och skydda rätten till kärlek som vi alla har.

I vintras antogs flera resolutioner i Polen som innebär diskriminering av HBTQ-personer. Kommuner som tillsammans utgör en yta lika stor som hela landet Ungern – en tredjedel av Polen – har utropat sig fria från “HBTQ-ideologin”. Lokala rättsorganisationer och invånare har vittnat om en fientlig och hotfull stämning för alla som inte är heterosexuella. De senaste två åren har lokala politiker även försökt förbjuda Pride-parader, och extremhögern har upprepade gånger attackerat olika mångfaldsparader. Samkönade par lever i rädsla och uppger att det bästa är att hålla sig undan, hålla sig osynlig, då det kan innebära en direkt fara att promenera hand i hand på öppen gata. Dessutom har folk arresterats till följd av sin aktivism, att helt enkelt stå upp för HBTQ-personer rättigheter. Det är inte bara i Polen som utvecklingen går åt helt fel håll – detta hat kan ses i fler europeiska länder, exempelvis så har transpersoner i Ungern tagit den ungerska staten till Europadomstolen då de nekats möjlighet att ändra namn och kön i civilregistret. Tidigare i år lade även den ungerska regeringen fram ett lagförslag som skulle innebära att endast det kön som angivits vid födseln får  uppges i olika register  – med andra ord ett förbud mot och förnekande av transpersoners existens.

Att detta är läget i Europa idag är för mig ofattbart. Dessa övergrepp mot hela HBTQ-samhället måste sättas stopp för. Trakasserier och diskriminering riktat mot personer vars enda brott är att älska den man vill går emot allt vad unionen ska stå för. De värderingar vi har måste vi värna om och skydda och vi måste kunna leva upp till löftet om rättssäkerhet och kamp för jämställdhet. Det är därför inte en dag för sent av EU-kommissionen att presentera en ny strategi  som tar ställning mot detta hat.

EU:s arbete får inte stanna där – EU-kommissionen måste ta av sig silkeshandskarna och följa upp de övergrepp som sker med ordentliga rättsprocesser. Vi behöver tydligt markera mot Polen, Ungern och andra medlemsstater som inte följer vad som förväntas av unionens medlemmar. För omkring ett år sedan fördömde Europaparlamentet Polens agerande i form av en resolution, som alla svenska ledamöter utom Sverigedemokraterna röstade ja till . Att inte tydligt visa sitt avståndstagande i denna viktiga fråga är även det helt ofattbart.

Diskriminering utifrån sexuell läggning eller könsidentitet har ingen som helst plats i ett fritt och säkert samhälle. Tillsammans måste vi stå upp mot dessa fientliga regeringar och se till att vi skapar en tryggare, säkrare framtid för unionens medborgare – oavsett vem man är.