Flera polska kommuner och regioner kallar sig för HBTQ-fria zoner. Nu riskerar flera HBTQi-aktivister i Polen att få höga böter. Vänsterpartiet kräver att den svenska regeringen agerar och att EU fryser EU-bidragen till Polen.

Den 9 mars kommer Europaparlamentet att anta en deklaration som vill att EU ska bli en ”LGBTIQ-freedom zone”. Detta är ytterligare en stark signal som vi progressiva krafter lyckats driva fram. Jag har arbetat med aktivister i Polen, Ungern och Litauen i flera år och ser att situationen blir allt värre. Vänsterpartiet står sida vid sida med HBTQi-aktivister i hela Europa i deras kamp för rätten att existera.

Jag är rasande trött på att kommissionen och medlemsländerna inte tar detta på allvar.

I Polen pågår just nu en Kafkaliknande rättsprocess mot flera HBTQi-aktivister. De polska myndigheterna försöker skrämma och tysta sina medborgare genom att åtala aktivister för ärekränkning. Det konservativa regeringspartiet Lag och rättvisa (PiS) inskränker både domstolarnas oberoende och yttrandefriheten för att ingen ska våga stå upp mot det auktoritära och ultrakonservativa styret. Men vi kommer fortsätta kämpa i solidaritet med våra polska HBTQi-vänner.

I Polen har runt hundra kommuner antagit HBTQ-fientliga deklarationer. Några säger att de är HBTQ-fria zoner. Aktivister publicerade en karta över dessa områden som de kallar för Atlas of Hate. Den superreaktionära organisationen Ordo Iuris har via regionerna stämt aktivisterna för ärekränkning. Nu riskerar aktivisterna 1,3 miljoner kronor i böter. Ordo Iuris har också stämt den polska EU-parlamentarikern Sylwia Spurek för att hon har kritiserat de HBTQ-fria zonerna. Dessutom kräver Ordo Iuris att aktivisterna ska ge en offentlig ursäkt i Polens parlament och utanför Europaparlamentet. Justitieministern från regeringspartiet PiS ger dessa kommuner juridiskt och ekonomiskt stöd.

Tyvärr verkar det som om demokrati och mänskliga rättigheter aldrig är prioriterade i EU:s arbete. Det måste bli ändring på det. 

Vi kräver att den Europeiska kommissionen aktiverar den nya rättsstatmekanismen för att stoppa EU:s ekonomiska stöd till Polen. Vi kan inte vänta längre. Människor blir förföljda och åtalade.

Vilka är det som vill inskränka våra rättigheter? Det är Lag och rättvisa (PiS) i Polen, Viktor Orbán och Fidesz i Ungern, Jimmie Åkesson och Sverigedemokraterna i Sverige. Det är nationalistiska, extremkonservativa högerpartier som utgör det största hotet mot våra HBTQi-syskon i Europa år 2021.

EU-kommissionen har alla möjligheter att agera när länder som Polen nu uppenbart bryter mot grundläggande regler om demokrati, rättsstat och respekt för mänskliga rättigheter. Att de inte gör något är ett helt oacceptabelt. Det är ett politiskt val. Även den svenska regeringen måste agera kraftfullt och lyfta frågan i Ministerrådet.

Stefan Löfvén, Morgan Johansson, Ylva Johansson – ni måste kräva att EU stoppar det ekonomiska stödet till Polen. Inte en euro ska gå till Polen så länge de inte låter HBTQi-personer leva i frihet. Demokrati och mänskliga rättigheter kan inte alltid komma sist.

Våra polska HBTQi-syskon kan inte vänta. Respekt för våra rättigheter kan inte fortsätta vara ett frivilligt tillval som länder kan strunta i.