I en tid av tillbakgång och attacker på mänskliga fri- och rättigheter globalt finns det inget utrymme för tystnad. Regnbågens alla färger måste därför lysa klart i EU:s utrikes- och utvecklingspolitik.

22 mars i år antog Ugandas parlament en av de striktaste lagstiftningarna i världen mot homosexualitet. Av 389 ledamöter röstade endast 2 emot. Igår deklarerade dessutom Ugandas president skrämmande nog sin avsikt att signera den för att göra den till lag efter mindre justeringar.

Om lagen träder ikraft  kommer den innebära att hbtqi-personer i Uganda riskerar dödsstraff. Och bara genom att identifiera sig som hbtqi-person riskerar en fängelse. Även civilsamhällsorganisationer och oppositionella röster censureras genom att lagförslaget kriminaliserar stödet för hbtqi-rättigheter.

Med en rungande majoritet antog vid därför igår i Europaparlamentet en resolution som fördömer den vidriga lagen i Uganda och den globala ökningen av attacker mot hbtqi-personers rättigheter.

Hbtqi-personers och kvinnors rättigheter är de första att angripas där demokratin nedmonteras, rättsstatens principer undermineras och mänskliga fri- och rättigheter försvagas.

Det är helt avgörande att öka stödet till försvar för våra grundläggande rättigheter. I Europaparlamentets resolution kräver vi därför en tydlig EU strategi för att avkriminalisera homosexualitet globalt. Sverigedemokraterna valde dock att rösta emot framtagningen av denna livsviktiga strategi.

I ett Sverigedemokratiskt samhälle lyser frånvaron av regnbågens färger. Det har de bevisat genom omröstningar i Europaparlamentet, men också genom att ta ner regnbågsflaggan och avskaffa hbtqi-certifiering i de kommuner de lyckats ta makten. De vägrar även att kritisera sina högerkonservativa vänner i Polen som infört fasansfulla hbtqi-fria zoner.

Samtidigt ser vi ett svagt svenskt EU-ordförandeskap helt utan trovärdighet i dessa frågor. Högerregeringens avskaffande av både den feministiska utrikespolitiken och åtagandet att bidra med en procent av vårt välstånd till internationellt samarbete och bistånd har förändrat Sverigebilden helt.

Oavsett var hbtqi-personer befinner sig under attack, i Uganda eller Polen, måste vi stoppa häxjakten. Alla måste få vara den de är och älska den de vill. Därför behöver vi agera med full kraft. Det kräver dock riktig politisk vilja. Inte bara genom ord, men också genom handling.