En ny könstillhörighetslag behövs snarast. För att lagen ska vara modern och ge förbättrade livsvillkor för den nu väldigt utsatta gruppen transpersoner så menar vi att den måste innefatta ett självbestämmande, något som S ställer sig emot. Att själv kunna ändra sitt juridiska kön utan byråkratiska processer går i linje med FN:s internationella människorättskontor, OHCHR, som uppmanat medlemsstaterna att alltid utfärda personbevis som speglar individens självupplevda könstillhörighet.

Det starkaste vi har är vår identitet, att könsidentitet skulle få företräde från att vara biologiskt bundet är påvisat och förändringen som S-kvinnors förbundsstyrelse skriver i sitt svar ställer vi oss därför frågande till.

Tidigare släpptes motionerna inför S-kvinnors kongress som äger rum i slutet av augusti och det är med glädje som vi läser en av motionerna ”Rätt att bestämma ditt juridiska kön”. Motionen är inskickad av distriktet i Stockholm stad men något medhåll eller bifall vinner de inte hos sin förbundsstyrelse.

Förbundsstyrelsen ger flera svepskäl till att inte bifalla motionen, bland annat om konsekvenser för statistikinhämtning.
Nu till helgen kan S-kvinnor ta ett historiskt beslut som (s)tår upp för alla människors lika rättigheter och som kan vara helt avgörande för transpersoners möjlighet att få ändra sitt juridiska kön så det överensstämmer med sin könsidentitet.

Väntan på en proposition har pågått under nuvarande och tidigare regering och den som senast utlovades i våras lyser med sin frånvaro, vi hoppas och fortsätter kämpa för att en ny lagstiftning ska klubbas igenom oavsett vilken väg det blir.