Än en gång har Kristdemokraterna satt sig på tvären mot transpersoners rättigheter. Det är bra att Moderaterna och Liberalerna söker andra vägar framåt, men synd att det inte finns parlamentariskt stöd för förslag som helt bygger på självidentifikation och slutar tvinga den som vill ändra juridiskt kön att vara i kontakt med vården.

Moderaterna och Liberalerna konstaterar i Expressen att de förändrade lagarna i Norge, Danmark och Finland i huvudsak har fungerat bra och att farhågor som framförts inte har infriats. Det de inte nämner är att alla dessa tre länder dessutom har infört könstillhörighetslagar som bygger på självidentifikation – vilket alltså fungerat bra. Sverige är nu sist i Norden och efter länder som till exempel Argentina, Malta, Spanien och Irland, med att införa en sådan lag.

Många felaktiga föreställningar sprids om könstillhörighetslagen och transvården. Bland annat av regeringspartiet KD, som menar att ändring av juridiskt kön kan ”förstärka könsdysforin” och bli ett ”första steg mot hormonbehandling och könskorrigering”. För detta saknas belägg. En annan framförd farhåga är att den könsuppdelade statistiken hotas. Det gör den inte, enligt SCB. För oss är det också viktigt att behålla denna.

Mellan raderna i Moderaterna och Liberalernas debattartikel kan vi läsa in att även SD, som är regeringens närmaste samarbetsparti, är emot alla människors rätt att leva det liv de själva vill.

Exakt vad det utannonserade förslaget kommer att innebära i praktiken återstår att se. En aktör inom vården ska göra en bedömning och beslut fattas av samma instans som idag. Risken finns att skillnaden blir marginell och vi är oroliga för att det inte kommer bli så bra som vi önskar.

Liberalerna brukar hävda att de är liberala, men att släppa på rätten till självidentifikation visar att de inte klarar av att stå emot konservativa partier som de samarbetar med.

Våra partier kommer fortsätta arbeta för att modernisera könstillhörighetslagen till dess att svensk lagstiftning fullt ut respekterar transpersoners rättigheter.