2016 sköts 49 personer till döds och 53 skadades i en masskjutning mot hbtqi-klubben Pulse i Orlando, Florida. Den dödligaste terroristattacken i USA sedan 11:e september. 25:e juni 2022 dödades två personer och 21 skadades i en masskjutning kopplad till Oslos pridefirande. Ett kollo arrangerat av RFSL Ungdom och Transammans riktat till unga transpersoner tvingades i somras ställa in på grund av hot. I Sverige uppger nämrare varannan transperson i åldern 15–29 år att man utsatts för fysiskt eller sexuellt våld de senaste 5 åren på grund av ens könsidentitet och/eller könsuttryck. Ännu fler har utsatts för trakasserier i form av kränkande eller hotfulla kommentarer, vilket är en påminnelse om det våld som kan ske – och som drabbar så väldigt många.

20:e november är Trans Day of Remembrance, den internationella dagen till minnet av transpersoner som mist livet. Det är en tid för att ta hand om varandra, uppmärksamma det våld, hot och hat som vi är utsatta för och säga namnen på de som förlorats, för att de inte ska glömmas. Från upploppen vid Stonewall till högerextremt våld idag är transpersoners historia kantad av hot och våld från en omgivning som vägrar acceptera och respektera transpersoners existens.

Parallellt med detta påtagliga hot och våld ser Transammans en hårdare ton mot transpersoner och andra som bryter mot könsnormer, både i världen och i Sverige. Avhumaniserande retorik, konspirationsteorier och fördomar är vanligare nu än bara för några år sedan. Samtidigt är det många fler som visar sitt stöd och jobbar för en bättre framtid. Det går framåt och bakåt på samma gång. Många av Transammans medlemmar är oroliga och ledsna över det polariserade klimatet. Risken finns att transpersoner vänder sig inåt och bort från samhället om omvärlden inte kan visa att transfobiska hatbrott inte är okej och att den som utsätts ska få stöd.

Ett stort problem är att många transpersoner inte anmäler. Anledningarna är okunskap om vad som är ett hatbrott och lågt förtroende för samhällsinstanser. Främsta skälen till att personer inte anmäler är att man inte litar på polisen och en oro för att polisen ska agera transfobiskt. Vi vill därför öka kunskapen om vad ett hatbrott är och var man kan vända sig om man är utsatt. Men det är inte nog att vi informerar, utan politiker måste agera för att fler ska våga och orka anmäla när man blir utsatt. Därför kräver vi en nationell strategi för hur myndigheter, regioner, kommuner och stat ska bemöta och motverka transfobi. Politiker på alla nivåer kan göra mer för att öka transpersoners förtroende och göra det lättare att få stöd. Staten behöver erkänna transfobi som ett samhällsproblem och koordinera kunskap och insatser för att bemöta det.

Många transpersoner oroar sig också för att bli illa behandlade eller inte trodda, vilket kan grunda sig i tidigare dåliga erfarenheter i samband med att man sökt vård eller stöd. Många myndigheter och kommuner har gjort ett föredömligt arbete med att stärka sin interna kompetens om transfobi och transpersoners livsvillkor, men än är vi inte i mål: långt ifrån alla transpersoner möts av ett kunnigt och respektfullt bemötande. Därför bör varje myndighet, vårdgivare och offentlig stödfunktion på sin hemsida informera om vilka rättigheter man har som medborgare och vilket bemötande man ska kunna räkna med, gärna med konkreta exempel med diskrimineringsgrunderna i åtanke. För transpersoner kan det  handla om att inte bli felkönad och att slippa integritetskränkande eller irrelevanta frågor. Det behöver tydligt framgå vart man kan vända sig om man fått ett dåligt bemötande.

Transammans kräver även att Sveriges ideella jourer och skyddade boenden stärks. De ideella krafterna som arbetar mot mäns våld mot kvinnor, fungerar brottsförebyggande och ger stöd till brottsutsatta behöver högre och mer långsiktig finansiering. Staten bör även rikta särskilt stöd till jourer som har särskild kompetens i att bemöta och ge stöd till just transpersoner.

20:e november minns vi alla som mist sina liv. Vi säger deras namn, vi håller hårt om varandra och vi visar vad som krävs för att ändra utvecklingen. Alla som står upp för mänskliga rättigheter och allas lika värde kan uttala sitt stöd, informera sig om hur transfobi ser ut idag, sprida stödjande initiativ och sätta press på Sveriges politiker att agera.