Liberaler har slagits för hbtqi-rättigheter i över 80 år. Partiet har varit starkt pådrivande, och stått bakom varje viktig regnbågsreform. Från avkriminalisering av homosexualitet 1944, via Barbro Westerholms avskaffande av sjukdomsstämpeln 1979 till rätten till att gifta sig, skaffa barn och slippa bli diskriminerad. Partiets stöd till hbtqi-samhället har varit helt avgörande för den positiva utvecklingen. I oberoende undersökningar har Liberalerna vid flera tillfällen hamnat i toppen i Sverige på hbtqi-området.

Att Liberalerna nu ligger bakom att frågan om en ny könstillhörighetslag kan lösas ut visar återigen på hur Liberalerna tar ledartröja och prioriterar hbtqi-frågor. Faktum är att HBT-liberalers påtryckningar i frågan är det som varit helt avgörande för att ett beslut nu ska kunna fattas. Eftersom Kristdemokraterna i sedvanlig ordning blockerar alla avgörande reformer för hbtqi-personer i regeringsställning, har Liberalerna på egen hand, med stöd av Moderaterna, gått till riksdagen för att driva igenom en ny lagstiftning.

Initiativet är mycket likt det förslag som den dåvarande S-regeringen skickade ut på remiss. Vi hade från HBT-liberalers sida gärna sett att man hade gått längre, tagit bort kraven på ett godkännande av Socialstyrelsen och gett individerna full självbestämmanderätt. Men det nu lagda förslaget är det som kan samla en majoritet i riksdagen och 15 år av väntan på en ny lag bland Sveriges transpersoner måste nu komma till ett första beslut.

Men vi är inte nöjda – Sverige behöver en mer intensiv regnbågsoffensiv. På Liberalernas landsmöte i helgen är vi mycket glada att det föreslås viktiga framgångar initierade av HBT-liberaler:

Grundlagsskydd för transpersoner. Kampen för hbtqi-personers rättigheter har varit lång. Men för en grupp återstår mycket fördomar, stigma och oförståelse. För transpersoner är situationen fortfarande mycket besvärlig, såväl internationellt som i Sverige. Diskrimineringslagen, som finns i vanlig lag, omfattar redan i dag könsidentitet och könsuttryck. Men något motsvarande skydd finns inte i grundlagen där t.ex. sexuell läggning är en grund. Nu är vår, liksom partistyrelsens förhoppning, att Liberalerna blir första parti att i Sverige vilja införa ett grundlagsskydd för transpersoner.

Självklar stöttning för sagostunder med dragartister. Läsförmåga är grunden till allt lärande och till ett jobb. Kan sagostunder med dragartister få barns läslust att öka är det briljant. Att regeringens samarbetsparti, SD, har företrädare som vill att Socialtjänsten intervenerar mot familjer som på sin fritid tar initiativ för att väcka deras barns läslust bör Liberalerna det starkaste markera emot. I helgen ser vi framför oss att Liberalerna kommer att anta ett uttalande till stöd för dragartister som läser för barn och unga och därigenom ökar deras läslust.

Förstärkt regnbågsbistånd. Bistånd ska inte gå till länder där homosexualitet är kriminaliserat eller där hbtqi-personer förtrycks. Nu är för förhoppning också att landsmötet fattar beslut om att svenskt bistånd inte heller bör ges till organisationer som motverkar hbtqi-rättigheter och att Liberalerna kommer verka mer intensivt för att Sverige bör ge ökat stöd till organisationer och projekt som syftar till att stärka hbtqi-personers mänskliga rättigheter.

Liberalerna kan även fortsatt vara Sveriges bästa parti för hbtqi-personer. Men då gäller det att partiet går före och levererar 2020-talets regnbågsreformer. På landsmötet i helgen börjar det arbetet.