Tydlig skillnad mellan öst och väst – bryr du dig?

Snart kan samkönade par gifta sig. Det är ett stort steg framåt i Sveriges demokratiska utveckling. Samtidigt, bara en timmes flygfärd från Stockholm, kämpar modiga HBT-personer i Riga om att få åtnjuta yttrande- och demonstrationsfrihet. Diskriminering, trakasserier och hatbrott förekommer överallt i Europa, men problemen är särskilt allvarliga i flera av de östra medlemsstaterna. Färska siffror från EU:s byrå för grundläggande rättigheter visar att 71 % av Sveriges befolkning är för könsneutrala äktenskap. För Lettland är antalet 12 %. Nationella politiker verkar ignorera problemen och ibland till och med odla hatet. Senast förra veckan gjorde kristna församlingar i Riga gemensam sak och krävde att man ska förbjuda baltiska Pride som är planerad att genomföras i Riga den 16 maj. Men alla politiker har ett stort ansvar, liksom religiösa ledare, för att inte piska upp hatisk stämning i samhället. Att vilja stoppa sådana demonstrationer är att bortse från de mänskliga rättigheterna. Det är inte acceptabelt!

Europaparlamentet har varit en viktig och kraftfull aktör i kampen för lika rättigheter för alla européer och vi behöver även efter valet europeiska politiker som kan fortsätta att mobilisera för att förbättra situationen för HBT-personer i och utanför unionen. Vi bryr oss och vill:
• Införa en tuff europeisk anti-diskrimineringslag. Det svenska ordförandeskapet bör jobba för att Rådet antar parlamentets förslag.
• Att EU:s byrå för grundläggande rättigheter ska få ökade befogenheter att kontrollera hur medlemsländerna följer regler och konventioner om mänskliga rättigheter även efter medlemskapet samt i förekommande fall föreslå sanktioner.
• Göra rättighetsstadgan bindande i hela EU. Samma grundläggande rättigheter ska gälla alla medborgare i hela unionen. Ingen ska kunna gömma sig bakom subsidiaritetsprincipen eller religionsfriheten när det handlar om diskriminering och lika rättigheter.

I Europaparlamentet har våra ledamöter arbetat outtröttligt för en renare miljö, säkrare mat och bättre konsumenträttigheter. Men parlamentet har vi också en möjlighet att tillsammans med andra européer vara en stark försvarare av lika möjligheter och mänskliga rättigheter både inom och utanför EU. Rösta på en kandidat som tror på Europa och brinner för mänskliga rättigheter! Du kan göra skillnad.


Folkpartiet på Tema Regnbågspolitik Qruiser