Hur många Pride-festivaler har du deltagit i?
– Jag har varit på ett antal, både här och i Uppsala. Jag deltog första gången KD var med på Stockholm Pride.

Varför bryter du din föräldraledighet för att vara med här?
– Pride är viktigt. Inte minst för att sända en signal till omvärlden om att man måste stå upp för rätten att vara och få älska vem man vill. Tyvärr är det inte en självklarhet i dag.

På vilket sätt kan du identifiera dig med hbtq-communityt?
– Jag har flera vänner som är homo- och bisexuella. Jag möter dem i min vardag.

Ska präster kunna neka homosexuella par att få gifta sig i kyrkan, vilket är fallet i dag?
– Jag som politiker ska inte berätta för präster hur de ska tolka sin bibel. Jag tycker inte att kyrkan ska ha rätt att viga överhuvudtaget. Det är en myndighetsutövning som borde ligga på staten och därefter kan man välja att rama in sitt giftermål med en religiös ceremoni.

Ska tvångssteriliserade få skadestånd, ja eller nej?
– Vi följer frågan, men vi har i dagsläget inget förslag om att de ska erbjudas skadestånd, men jag stänger inte den dörren.

Vad tycker du själv?
– Som sagt, vi följer frågan och vi får se vad vårt slutgiltiga ställningstagande blir. Justitiekanslern har sagt sitt, vilket var nej. Men det sista är inte sagt än.

Varför anses KD inte vara särskilt progressivt när det gäller hbtq-frågor?
– Vi har anledning att vara självkritiska och ibland har vi burit på okunskap vad gäller hbtq-personers situation.

Vilken är den viktigaste hbtq-frågan?
– Den yttersta är att säkra att vi ska ha en rättssäker asylprocess för hbtq-personer som kommer till Sverige.