Vid omröstningen om partnerskap, var, så vitt jag minns, den enda moderat som röstade för, Fredrik Reinfeldt. I QX skriver representanter för moderaternas hbt-nätverk så här, jag citerar exakt:
Ett antal exempel på vad som skett under den gångna mandatperioden visar på både stora reformer och andra betydelsefulla åtgärder. Bland det som genomförts märks könsneutrala äktenskap; Bättre diskrimineringslagstiftning; Gemensam myndighet för diskrimineringsfrågor; Fokus på hbt-ungdomars hälsa; Frågor kring våld i samkönade relationer har lyfts och uppmärksammats; Kampen mot hatbrott har stärkts med flera skärpningar; Sveriges arbete och position i EU och FN har flyttats fram och Sveriges röst är tydligare; Biståndet har reformerats och hbt-perspektivet fått plats i politiken och i kontakterna med mottagarländerna.
Skulle detta vara moderaternas och alliansregeringens förtjänst? I vilken av dessa frågor röstade oppositionen emot? Nej, just det. När det gäller samkönat äktenskap, kunde inte ens regeringen lägga fram ett förslag, för då hade den spruckit. Man böjde sig för kristdemokraterna och lät riksdagen ta initiativet. På moderatstämman röstade ett antal ledamöter emot samkönat äktenskap, för att de värnade mer om samarbetet med kristdemokraterna än hbt-personer.
Om vi ser på historien, så kan vi lita på folkpartiet, miljöpartiet och vänsterpartiet. Socialdemokraterna har inte varit direkt pådrivande, men de har heller aldrig varit den bromskloss, som moderaterna tidigare fungerat som.
Nej, vill du vara säker på att våra frågor verkligen tas på allvar, så rösta på oppositionen. Vill du absolut rösta borgerligt, så välj folkpartiet.

Läs tidigare inlägg i debatten

Fyra år till med Reinfeldt ger ett ännu bättre hbt-Sverige