En av de mest aktiva kartläggarna av partiernas ställningstaganden i hbt-frågor är den tidigare folkpartistiske politikern och bloggaren Bengt Held. Lagom till sista veckan i valrörelsen har han sammanställt ställningstaganden i åtta aktuella frågor liksom ställningstagande till par av samma köns möjlighet till adoption och insemination liksom synen på könsneutrala äktenskap.
Svaren och ställningstagandena har sammanställts i en poängskala där maxpoäng blir 16. På dessa toppoäng hamnar bland riksdagspartierna Centern, Folkpartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet följt av Socialdemokraterna som fick ett poäng mindre. Deras ”avdrag” gäller att Held klassat deras ställningstaganden till att förbud mot diskriminering av transpersoner skall skrivas in i grundlagen som ”möjligen”.
Moderaterna hamnar på 13 poäng tack vare samma mer vaga inställning i den frågan liksom i att inkludera transpersoner i hetslagstiftningen och hatbrottslagen.
I botten hamnar såväl Kristdemokraterna som Sverigedemokraterna. Ingen av de två partierna svarar definitivt nej eller ja på de åtta områden som Bengt Held bedömt utan hamnar nästan alltid på det mer lösa ”möjligen” som att man varken kan eller vill ge svar.
KD får några pluspoäng eftersom man ställer upp på att hatbrottslagen skall inkludera även transpersoner.
De två får förutom lägre poäng för sina ”möjligen”-svar öven avdrag för att man vill avskaffa möjligheten för par av samma kön att prövas som adoptivföräldrar. De två partierna vill även avskaffa möjligheten för lesbisk att få tillgång till insemination vid klinik. I Dagens Nyheter har Sverigedemokraternas partiordförande Jimmi Åkesson förklarat att man fortsatt är motståndare till den könsneutrala äktenskapslagen, men att man inte kommer att väcka frågan om att avskaffa den. Kristdemokraterna vill avskaffa lagen och ersätta den med en könsneutral ”giftermålslag”.
Totalt hamnar Kristdemokraterna i Bengt Helds sammanställning på 8 poäng och Sverigedemokraterna på 6 poäng.
I undersökningen har även Feministskt initiativ och Sveriges pensionärers intressepartis åsikter sammanställts och de får bägge toppoäng. Piratpartiet finsn inte med i Helds bedömning.

Bengt Helds HBT-Nyheter

Bengt Helds frågor med partieras stälningstaganden:

1. Avskaffa kravet att en person måste vara ogift för att få juridiskt byta kön.
Ja: s, m, c, fp, v, mp, fi, spi
Möjligen: kd, sd

2. Avskaffa kravet att en person måste vara svensk medborgare för att få juridiskt byta kön.
Ja: s, m, c, fp, v, mp, fi, spi
Möjligen: kd, sd

3. Avskaffa kravet att en person måste vara steriliserad för att få juridiskt byta kön.
Ja: s, m, c, fp, v, mp, fi, spi
Möjligen: kd, sd

4. Inför ett förbud mot diskriminering p.g.a. sexuell läggning i grundlagen (regeringsformen kapitel 2).
Ja: s, m, c, fp, kd, v, mp, fi, spi
Möjligen: sd

5. Inför ett förbud i grundlagen (regeringsformen) mot diskriminering av transpersoner.
Ja: c, fp, v, mp, fi, spi
Möjligen: s, m, kd, sd

6. Lagen om hets mot folkgrupp ska kompletteras så att det blir förbjudet att hetsa mot transpersoner.
Ja: s, c, fp, v, mp, fi, spi
Möjligen: m, kd, sd

7. Straffskärpningslagen ska explicit skydda även transpersoner.
Ja: s, c, fp, kd, v, mp, fi, spi
Möjligen: m, sd

8. Sverige ska jobba för en HBT-konvention i FN.
Ja: s, m, c, fp, v, mp, fi, spi
Möjligen: kd, sd

Minuspoäng gavs till kd och sd för att de vill återinföra förbudet för par av samma kön att prövas som adoptivföräldrar liksom för lesbiska att få insemination vid klinik.