– Jag blev väldigt upprörd när jag läste ETC:s artikel om Lars Adaktussons medverkan i Political Network for Values konferens, säger Maria Hansson, politisk talesperson i organisationen Öppna Kristdemokrater och säger att han borde ha tackat nej till medverkan.
– Med de kontakter jag har i partiet, är jag övertygad om att de flesta kristdemokrater skulle ha avstått en sådan medverkan, eftersom hat inte är en del av den värdegrund KD vilar på.

Även organisationens nationella talesperson, Rasmus Ericsson reagerar och säger till QX att de tar avstånd från Adaktussons medverkan vid konferensen som beskrivs som en konferens där ”extrema ideologier” företräds.

– Vi kommer ständigt att stå upp för HBTQ-personers frihet och rättigheter, säger han. Som HBT person och regnbågsbarn själv kan jag inte acceptera hans medverkan. Alla kan lita på att Öppna Kristdemokrater fortsätter sin kamp för allas lika värde, frihet och jämlikhet.

Magnus Kolsjö (kd)
Tidigare vice och tillförordnade ordföranden i RFSL, Magnus Kolsjö, som även står på partiets EU-vallista, uttryckte även han en stor irritation över Lars Adaktussons agerande.

– Jag blev både besviken och upprörd när jag hörde om Lars Adaktussons medverkan och jag hade själv aldrig tackat ja till att medverka i ett sådant sammanhang, säger han till QX. Jag är övertygad om att de flesta kristdemokrater hade resonerat som jag. Jag har själv träffat flera personer som lider under den lagstiftning och det samhällsklimat som flera av de organisationer som står bakom Political Network for Values har bidragit till att piska fram främst i Ryssland och delar av Afrika. Hat är inte en del av den kristna värdegrunden och det är inte något som Kristdemokraterna bör förknippas med.

Reaktionerna kommer på att den svenske riksdagsledamoten Lars Adaktusson (kd) i fredags talade vid en konferens i Colombia, Political Network for Values. Adaktusson talade under en del som handlade om religionsfrihet. Direkt efter följde ett av konferensens andra huvudteman, ”familjen”, där bland annat Ungerns minister för familjefrågor, Katalin Novák och Brian Brown från ”International Organisation for the Family” medverkade. De två kom direkt till Colombia från medverkan vid World Congress of Families som hölls i Verona i slutet av mars och är ännu en del av en internationell kampanj mot samkönade pars möjlighet att få ingå äktenskap och bilda familj.