Inför söndagens EU-val har RFSL sammanställt en genomgång av hur de partier som suttit i parlamentet under den gångna perioden röstat i olika frågor som rör hbtq-samhället, och frågat kandidater som ställer upp i söndagens val om deras ställningstaganden.

Undersökningen visar att Kristdemokraterna tappar dramatiskt i samstämmighet med RFSL jämfört med vid valet 2014. För Sverigedemokrater har för få svar inkommit från kandidater för att RFSL skall kunna bedöma dem. En ovanlig situation då just RFSLs och Pride-rörelsens val att inte vilja inkludera Sverigedemokraterna brukar leda till hårt kritik från partiet. När de nu får chansen väljer de att inte svara.

Att Kristdemokraterna tappat i position jämfört med valet 2014 hänger samman med att partiet blivit mer skeptisk till ett allt för utvecklat samarbete mellan EUs medlemsstater. Med differensen mellan partiets kandidaters åsikter och RFSLs ställningstaganden har fallet gått från 75% ner till 5%. När det gäller hur partiet röstat i de åtta omröstningar kring resolutioner som innehåller ställningstaganden i HBTI*-frågor har Kristdemokraterna röstat som RFSL tycker i 40% av fallen mot att valperioden innan ha röstat till 80,3% så som RFSL tycker.

När det gäller frågor i denna valrörelse tappar Vänsterpartiet något i samstämmighet och landar på 96%. 100% samstämmighet i de fem frågor RFSL ställt till de tio förstanamnen på de nio partiernas valsedlar når Feministiskt Initiativ, Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Liberalerna upp till. De sex frågorna handlar om diskrimineringsförbud, fri rörlighet för samkönade par, gemensam lagstiftning kring hatbrott, möjlighet att i hela EU kunna ändra juridiskt kön och synen på att erbjuda asylsökande ”säkra länder”, något RFSL motsätter sig.

Sara Skyttedal (Kd) förklarar för Expressen att orsaken till det stora gapet mellan hennes parti och RFSL är att partiet tycker att frågor kring sociala frågor, familjepolitik och diskriminering skall hanteras på nationell nivå.

Rapporten visar att de andra sju partierna har en stor samstämmighet med RFSL, där Miljöpartiet, Centern och Liberalerna den gångna perioden har haft en 100% samstämmighet med RFSL, så som perioden innan.  Från perioden 2009-2014 då Vänsterpartiet på grund av sin skeptiska syn på vilka frågor EU skall ta ställning till hade knappa 67% samstämmighet har partiet 2014-2019 sällat sig till de partier som helt och hållet röstat så som RFSL önskat i de åtta resolutioner som använts som underlag för rapporten. Även Feministiskt Initiativ har haft en 100% samstämmighet under den gångna valperioden.

Under tisdagen presenteras rapporten på Mälarpaviljongen vid klockan 17.00 där även flera kandidater i valet kommer att delta och samtala med RFSLs förbundsordförande Sandra Ehne.

Hela rapporten kan laddas ner här