På lördag genomför den Evangeliska Frikyrkan en digital kongress där frågan om samkönade relationer blir den hetaste.

Kyrkan bildades efter en sammanslagning 1997 av Örebromissionen och Helgelseförbundet/Fribaptistsamfundet och är ett evangelikalt och baptistiskt samfund. Idag har de nära 34 000 medlemmar i 294 olika anslutna församlingar.

Diskussionen om homosexualitet och samkönade relationer har pågått en tid inom kyrkan, bland annat med ett ”samtalsmaterial” om hur man förhåller sig till medlemmar och intresserade som visar sig leva i samkönade relationer eller vara HBT-personer.

Kyrkans olika församlingar ser på samkönade relationer och homosexualitet på vitt skilda sätt. I en debattartikel i tidningen Dagen i juni förra året lyfte missionsdirektorerna Ingemar Forss och Linalie Newman att den gemensamma synen är att äktenskap enbart ingås mellan en man och en kvinna. Samtidigt skriver de: ”Vi konstaterar… med sorg att den som är homosexuell inte alltid känner sig hemma i våra församlingar, en del har farit illa och därför valt allt lämna.”

Till kongressen har fyra medlemmar skrivit en motion där de konstaterar att ”det blir allt vanligare att församlingsmedlemmar bejakar en annan sexuell läggning än den heterosexuella och det krävs därför en strukturerad process för att bearbeta frågorna.”

De fyra vill att en arbetsgrupp tillsätts för att teologiskt och etiskt lyfta frågor kring homosexualitet och samkönade relationer. De får medhåll av kyrkans styrelse som lägger till att arbetsgruppen skall ta utgångspunkt i kyrkans ”teologiska profil” med ledorden ”evangelikal, karismatisk, baptistisk och missionell.”

Evangeliska Frikyrkan har mycket internationellt arbete och styrelsen vill därför att även påverkan på de internationella relationerna om man förändrar synen på samkönade relationer skall undersökas. Slutligen vill styrelsen att en ”nationell forumsamling” skall inleda gruppens arbete och att församlingarna skall involveras.

Kongressen kan följas digitalt av medlemmar i kyrkans församlingar.