En lärare som arbetat på en skola i Mellansverige använde medvetet fel pronomen till ett barn. Anledningen att läraren vägrade använda barnets pronomen ”hen” var enligt läraren för att det gick emot hennes religiösa övertygelse som kristen.

Trots att föräldrar upprepade gånger tydliggjort att eleven identifierar sig som hen fortsatte läraren att tilltala hen med fel pronomen. Föräldrarna informerade också skolans rektor om behandlingen som läraren utsatte deras barn för. Rektorn lovade då att prata med läraren men inget hände. Efter att läraren trakasserat barnet i åtta månader blev hon avstängd och avskedad, skriver Aftonbladet.

Skolan är ansvarig för hur dess personal agerar och ska därför betala 150 000 kronor i diskrimineringsersättning till eleven slår DO fast.

– Att en lärare mot en elevs uttryckliga vilja medvetet låter bli att använda det pronomen som eleven identifierar sig med är en allvarlig form av trakasserier och något som en rektor omgående måste se till upphör. I skolan ska alla elever känna sig trygga och respekterade och inte behöva utsättas för diskriminering. Det är särskilt viktigt att lärare gestaltar och förmedlar den värdegrunden, säger Isabelle Arsova från DO om beskedet.