Tidningen Expressen publicerade en låst artikel i helgen om en namngiven tidigare anställd på QX Förlag, i maj dömd för flera fall av grova övergrepp på totalt 13 pojkar. Kontakter han tagit främst via Snapchat. I rubriken kallas han av Expressen för ”grundaren” av Qruiser, något tidigare sajten Dumpen och inlägg i Flashbacktrådar utnämnt honom till. Det stämmer inte.

Efter att tidningen QX i slutet av 90-talet upphört med att ta in kontaktannonser och ville flytta kontaktmöjligheterna till det då ganska nya Internet fick vi kontakt med två killar, varav den nu dömde är en. Dessa fick i uppdrag att ta fram form och teknik för sajten QX.se och bygga en chat-funktion på QX. Som kontrakterade konsulter och senare anställda av QX Förlag arbetade de med att utveckla chatten till det som blev Qruiser. En mötesplats dit hbtq-personer med vänner välkomnades. Tjänsten blev snabbt populär och Qruiser var under 00-talen den i särklass största mötesplatsen i Norden för hela det vi idag kallar hbtqi+samhället. En mötesplats som först och främst lett till många fantastiska vänskaper och kärleksrelationer, möten och många livliga diskussioner.

Grunden och utvecklingen av Qruiser lades av många fler kontrakterade och anställda på QX Förlag än den i maj dömde.

Den dömdes arbetsuppgift som anställd var att med titeln webmaster ansvara för den tekniska driften och utvecklingen. 2009 avslutades hans anställning för att istället övergå till att åter bli konsult.

2015 greps den dömde en första gång misstänkt för sexuella övergrepp på en 13-årig pojke. Något han även då blev dömd för. Han hade vid den tidpunkten en anställning hos ett konsultföretag som övertagit uppdraget att sköta QX Förlags digitala utveckling och drift av tjänster. När vi nåddes av informationen från hans nya arbetsgivare om att han gripits stängdes han omedelbart av från alla sina arbetsuppgifter hos dem, inkluderat de som rörde oss. Därefter har, av självklara skäl, all kontakt upphört.

Att han och kollegor till honom kom med idéer och tog fram den tekniska grunden och formen och att han sedan arbetat med teknisk drift och teknisk utveckling är en mer korrekt beskrivning än att han skulle vara ”grundaren”.

Om den dömde kallas ”grundare” eller teknisk utvecklare innebär såklart ingen skillnad för vare sig de drabbade pojkarna eller kopplingen som gjorts i olika debattforum och nu även i nationell media mellan hans övergrepp på unga pojkar och vår verksamhet.

När nu påståendet att den dömde är ”grundare” av en av våra tjänster sprids vill vi dock tydliggöra:

Ansvaret för Qruiser har från starten varit mitt. QX Förlag har startat, utvecklat och drivit communityt Qruiser.

Expressen skriver i den öppna ingressen till betalartikeln om den dömde som ”grundare”, att Qruiser ”har kritiserats för att utnyttjas av pedofiler”. Det stämmer. Det har varit och är ett stort problem för alla som driver digitala kommunikationstjänster och communities att de som använder sig av dessa inte alltid har goda avsikter.

Vi har därför haft abuse- och supportpersonal anställda för att övervaka och handha problem som kan uppstå på en digital tjänst. Det innebär inte att vi alltid och omedelbart lyckats stoppa alla som bryter mot våra regler. Det har vi kritiserats för.

Jag kan förstå att den kritiken framförs. Varje gång vi inte haft möjlighet att stoppa kriminella att utnyttja våra tjänster så är det ett misslyckande. Eftersom vi självklart inte har övervakning av privata konversationer är vi beroende av att få in anmälningar av allvarliga regelbrott som sker genom dessa. Detta har ofta fungerat bra, men inte alltid.

Att skydda och stärka hbtq-unga och alla unga har varit och är prioritet. Långt innan ”grooming” kriminaliserades i Sverige var därför bland annat det ett regelbrott på Qruiser som innebar omedelbar avstägning.

Våra communityregler kan du läsa här.

Från start har vi självklart samarbetat med och varit nåbar för polis, media och medlemmar och när vi under 00-talen var det helt dominerande digitala hbtq-communityt, välkomnade vi lika självklart olika ”nätvandrare” som fristående från oss fanns på sajten för att vara ett stöd åt de yngre. Genom åren har vi också haft samarbeten med barnrättsorganisationer och hbtq-organisationer i syfte att löpande förbättra vårt arbete för att skydda de yngre.

Idag är det främst genom appar som kontaktskapande mellan män som har sex med män sker. Vi hoppas att dessa har samma inställning och är lika nåbara för medlemmar, polis och media som vi alltid har varit och fortfarande är i syfte att motverka brott och hjälpa till att lösa dessa när problem uppstått.